Премини към основното съдържание

Статистически райони; област

Динамичен ред: Labour_2.1.2.xls

СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Статистически райони /
Области
Година
2019
Северозападен район 172 121
 -Видин 15 673
 -Враца 38 130
 -Ловеч 31 915
 -Монтана 27 836
 -Плевен 58 567
Северен централен район 218 545
 -Велико Търново 66 087
 -Габрово 38 470
 -Разград 26 166
 -Русе 66 908
 -Силистра 20 914
Североизточен район 262 817
 -Варна 153 399
 -Добрич 39 031
 -Търговище 27 487
 -Шумен 42 900
Югоизточен район 291 261
 -Бургас 120 846
 -Сливен 38 340
 -Стара Загора 103 029
 -Ямбол 29 046
Югозападен район 976 475
 -Благоевград 89 026
 -Кюстендил 28 183
 -Перник 27 465
 -София 63 330
 -София(столица) 768 471
Южен централен район 401 342
 -Кърджали 31 428
 -Пазарджик 62 826
 -Пловдив 222 236
 -Смолян 31 982
 -Хасково 52 870
30.11.2020