Премини към основното съдържание

Статистически райони; област

Динамичен ред: Labour_2.1.2.xls

СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Статистически райони /
Области
Година
2022
Северозападен район 170 996
 -Видин 15 890
 -Враца 38 520
 -Ловеч 31 353
 -Монтана 26 803
 -Плевен 58 430
Северен централен район 211 931
 -Велико Търново 63 148
 -Габрово 38 346
 -Разград 25 281
 -Русе 65 096
 -Силистра 20 060
Североизточен район 253 111
 -Варна 148 029
 -Добрич 36 955
 -Търговище 25 579
 -Шумен 42 548
Югоизточен район 276 617
 -Бургас 113 963
 -Сливен 35 518
 -Стара Загора 98 524
 -Ямбол 28 612
Югозападен район 970 681
 -Благоевград 86 341
 -Кюстендил 27 188
 -Перник 27 088
 -София 61 298
 -София(столица) 768 766
Южен централен район 395 496
 -Кърджали 31 423
 -Пазарджик 60 242
 -Пловдив 223 351
 -Смолян 31 529
 -Хасково 48 951
30.11.2023