Премини към основното съдържание

Статистически райони; област

Динамичен ред: Labour_2.1.2.xls

СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически райони /
Области
Година
2020
Северозападен район 164 011
 -Видин 15 333
 -Враца 36 189
 -Ловеч 30 310
 -Монтана 26 624
 -Плевен 55 555
Северен централен район 207 401
 -Велико Търново 62 535
 -Габрово 36 919
 -Разград 25 216
 -Русе 62 815
 -Силистра 19 916
Североизточен район 244 964
 -Варна 141 656
 -Добрич 35 797
 -Търговище 25 693
 -Шумен 41 818
Югоизточен район 271 228
 -Бургас 108 235
 -Сливен 36 079
 -Стара Загора 98 735
 -Ямбол 28 179
Югозападен район 943 328
 -Благоевград 83 237
 -Кюстендил 26 227
 -Перник 26 032
 -София 60 392
 -София(столица) 747 440
Южен централен район 380 841
 -Кърджали 30 245
 -Пазарджик 59 633
 -Пловдив 211 493
 -Смолян 30 489
 -Хасково 48 981
30.11.2021