Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления, по пол, възраст, някои видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_5.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Някои видове престъпления
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 1 163 445 265 180 718 420 298
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 229 66 50 16 163 121 42
Блудство 75 52 17 35 23 4 19
Изнасилване (довършено) 9 4 - 4 5 - 5
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 - 1
Отвличане 1 1 - 1 - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия 1 1 - 1 - - -
Кражба 494 164 113 51 330 197 133
Грабеж 56 23 17 6 33 25 8
Измама 1 - - - 1 1 -
Изнудване 4 1 1 - 3 2 1
Склоняване към просия 7 6 4 2 1 - 1
Склоняване и принуждаване към проституция 2 1 - 1 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 5 1 - 1 4 1 3
Други 279 126 63 63 153 69 84
Северна и Югоизточна България              
Общо 608 256 139 117 352 191 161
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 122 48 37 11 74 50 24
Блудство 50 37 11 26 13 3 10
Изнасилване (довършено) 7 3 - 3 4 - 4
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 - 1
Отвличане 1 1 - 1 - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия 1 1 - 1 - - -
Кражба 205 68 41 27 137 79 58
Грабеж 27 9 6 3 18 13 5
Измама 1 - - - 1 1 -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 3 2 2 - 1 - 1
Склоняване и принуждаване към проституция 1 1 - 1 - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 4 - - - 4 1 3
Други 186 87 42 45 99 44 55
Северозападен район              
Общо 135 66 33 33 69 46 23
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 21 8 6 2 13 10 3
Блудство 12 8 4 4 4 2 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 - 1
Отвличане 1 1 - 1 - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия 1 1 - 1 - - -
Кражба 44 20 9 11 24 16 8
Грабеж 3 1 - 1 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 1 - 1 - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 52 27 14 13 25 16 9
ВИДИН              
Общо 36 19 7 12 17 8 9
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 4 2 2 2 1 1
Блудство 2 2 1 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 22 11 4 7 11 6 5
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 6 2 - 2 4 1 3
ВРАЦА              
Общо 11 5 3 2 6 3 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 1 1 - 3 1 2
Блудство 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 1 1 - - - -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 1 - 1 - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 1 1 - 2 2 -
ЛОВЕЧ              
Общо 16 8 6 2 8 7 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 2 1 1 - 1 1 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 12 7 5 2 5 5 -
МОНТАНА              
Общо 18 5 4 1 13 11 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 1 1 - - - -
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 - 1
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 11 3 2 1 8 7 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 - - - 3 3 -
ПЛЕВЕН              
Общо 54 29 13 16 25 17 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 2 2 - 7 7 -
Блудство 5 4 2 2 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане 1 1 - 1 - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия 1 1 - 1 - - -
Кражба 8 4 1 3 4 2 2
Грабеж 3 1 - 1 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 28 17 8 9 11 5 6
Северен централен район              
Общо 87 28 12 16 59 33 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 23 5 5 - 18 13 5
Блудство 6 6 - 6 - - -
Изнасилване (довършено) 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 36 8 4 4 28 13 15
Грабеж 7 1 1 - 6 5 1
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 - - - 1 - 1
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 2 - - - 2 1 1
Други 11 7 2 5 4 1 3
ВЕЛИКО ТЪРНОВО              
Общо 24 8 4 4 16 9 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 4 4 - 8 7 1
Блудство 4 4 - 4 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 5 - - - 5 2 3
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 - - - 1 - 1
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 2 - - - 2 - 2
ГАБРОВО              
Общо 18 3 3 - 15 11 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 3 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 9 2 2 - 7 5 2
Грабеж 3 1 1 - 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 2 - - - 2 1 1
Други - - - - - - -
РАЗГРАД              
Общо 11 3 - 3 8 1 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 2 2 - 2 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 9 1 - 1 8 1 7
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
РУСЕ              
Общо 24 9 3 6 15 9 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 1 1 - 6 3 3
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 13 5 2 3 8 5 3
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 3 - 3 - - -
СИЛИСТРА              
Общо 10 5 2 3 5 3 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба - - - - - - -
Грабеж 3 - - - 3 2 1
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 6 4 2 2 2 1 1
Североизточен район              
Общо 199 86 52 34 113 59 54
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 48 24 17 7 24 14 10
Блудство 18 13 4 9 5 1 4
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 81 25 18 7 56 31 25
Грабеж 7 4 3 1 3 2 1
Измама 1 - - - 1 1 -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 2 - - - 2 - 2
Други 41 20 10 10 21 10 11
ВАРНА              
Общо 96 30 22 8 66 31 35
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 27 12 10 2 15 6 9
Блудство 4 2 1 1 2 - 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 42 12 10 2 30 16 14
Грабеж 4 1 1 - 3 2 1
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 18 3 - 3 15 7 8
ДОБРИЧ              
Общо 19 15 6 9 4 3 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 3 - 3 1 1 -
Блудство 5 3 1 2 2 1 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 1 - 1 - - -
Грабеж 3 3 2 1 - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 6 5 3 2 1 1 -
ТЪРГОВИЩЕ              
Общо 41 21 8 13 20 10 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 5 4 1 7 6 1
Блудство 7 6 - 6 1 - 1
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 5 1 - 1 4 1 3
Грабеж - - - - - - -
Измама 1 - - - 1 1 -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 14 9 4 5 5 2 3
ШУМЕН              
Общо 43 20 16 4 23 15 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 4 3 1 1 1 -
Блудство 2 2 2 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 33 11 8 3 22 14 8
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 3 3 - - - -
Югоизточен район              
Общо 187 76 42 34 111 53 58
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 30 11 9 2 19 13 6
Блудство 14 10 3 7 4 - 4
Изнасилване (довършено) 5 2 - 2 3 - 3
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 44 15 10 5 29 19 10
Грабеж 10 3 2 1 7 4 3
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 2 2 2 - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 82 33 16 17 49 17 32
БУРГАС              
Общо 57 26 17 9 31 19 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 16 8 6 2 8 6 2
Блудство 6 4 2 2 2 - 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 32 12 7 5 20 12 8
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 2 2 2 - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
СЛИВЕН              
Общо 70 30 11 19 40 7 33
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 - 4
Блудство 2 2 - 2 - - -
Изнасилване (довършено) 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 4 1 1 - 3 2 1
Грабеж 4 1 - 1 3 2 1
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 53 24 9 15 29 3 26
СТАРА ЗАГОРА              
Общо 55 18 14 4 37 25 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 2 2 - 7 7 -
Блудство 5 3 1 2 2 - 2
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 - 2
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 6 2 2 - 4 4 -
Грабеж 4 2 2 - 2 - 2
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 29 9 7 2 20 14 6
ЯМБОЛ              
Общо 5 2 - 2 3 2 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (довършено) 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 2 - - - 2 1 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
Югозападна и Южна централна България              
Общо 555 189 126 63 366 229 137
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 107 18 13 5 89 71 18
Блудство 25 15 6 9 10 1 9
Изнасилване (довършено) 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 289 96 72 24 193 118 75
Грабеж 29 14 11 3 15 12 3
Измама - - - - - - -
Изнудване 4 1 1 - 3 2 1
Склоняване към просия 4 4 2 2 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 1 - 1 - - -
Други 93 39 21 18 54 25 29
Югозападен район              
Общо 465 153 96 57 312 196 116
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 87 12 8 4 75 59 16
Блудство 14 8 2 6 6 - 6
Изнасилване (довършено) 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 260 83 59 24 177 106 71
Грабеж 25 12 9 3 13 10 3
Измама - - - - - - -
Изнудване 2 1 1 - 1 1 -
Склоняване към просия 4 4 2 2 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 1 - 1 - - -
Други 70 31 15 16 39 20 19
БЛАГОЕВГРАД              
Общо 45 20 7 13 25 15 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 1 - 1 7 6 1
Блудство 8 5 2 3 3 - 3
Изнасилване (довършено) 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 16 8 5 3 8 7 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 1 - 1 - - -
Други 10 4 - 4 6 2 4
КЮСТЕНДИЛ              
Общо 25 11 5 6 14 8 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 3 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 4 - - - 4 3 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 16 10 4 6 6 2 4
ПЕРНИК              
Общо 48 28 22 6 20 16 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 4 4 - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 32 18 14 4 14 12 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 8 6 4 2 2 - 2
СОФИЯ              
Общо 15 3 3 - 12 10 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 1 1 - 7 7 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба - - - - - - -
Грабеж 1 - - - 1 - 1
Измама - - - - - - -
Изнудване 1 1 1 - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 5 1 1 - 4 3 1
СОФИЯ - СТОЛИЦА              
Общо 332 91 59 32 241 147 94
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 58 5 2 3 53 39 14
Блудство 6 3 - 3 3 - 3
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 208 57 40 17 151 84 67
Грабеж 24 12 9 3 12 10 2
Измама - - - - - - -
Изнудване 1 - - - 1 1 -
Склоняване към просия 4 4 2 2 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 31 10 6 4 21 13 8
Южен централен район              
Общо 90 36 30 6 54 33 21
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 20 6 5 1 14 12 2
Блудство 11 7 4 3 4 1 3
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 29 13 13 - 16 12 4
Грабеж 4 2 2 - 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване 2 - - - 2 1 1
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 23 8 6 2 15 5 10
КЪРДЖАЛИ              
Общо 13 5 5 - 8 7 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 4 3 3 - 1 1 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 4 1 1 - 3 2 1
ПАЗАРДЖИК              
Общо 3 2 2 - 1 1 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 3 2 2 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба - - - - - - -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
ПЛОВДИВ              
Общо 53 23 20 3 30 22 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 4 4 - 8 6 2
Блудство 4 3 1 2 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 21 9 9 - 12 10 2
Грабеж 3 1 1 - 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване 2 - - - 2 1 1
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 11 6 5 1 5 3 2
СМОЛЯН              
Общо 2 - - - 2 1 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 - - - 1 - 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
ХАСКОВО              
Общо 19 6 3 3 13 2 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 - 1 1 1 -
Блудство 4 2 1 1 2 - 2
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 3 1 1 - 2 1 1
Грабеж 1 1 1 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 8 1 - 1 7 - 7
28.04.2023