Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления, по пол, възраст, някои видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_5.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Някои видове престъпления
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 941 388 215 173 553 329 224
Убийство (довършено) 2 1 1 - 1 1 -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 185 53 42 11 132 106 26
Блудство 102 68 20 48 34 6 28
Изнасилване (довършено) 7 3 - 3 4 - 4
Изнасилване (опит) 5 3 - 3 2 - 2
Отвличане 2 - - - 2 - 2
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 342 141 85 56 201 134 67
Грабеж 45 18 15 3 27 22 5
Измама 2 2 1 1 - - -
Изнудване 6 4 4 - 2 1 1
Склоняване към просия 10 7 2 5 3 - 3
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 4 - - - 4 - 4
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 6 2 - 2 4 - 4
Други 222 86 45 41 136 58 78
Северна и Югоизточна България              
Общо 569 233 127 106 336 177 159
Убийство (довършено) 2 1 1 - 1 1 -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 78 23 18 5 55 45 10
Блудство 58 40 12 28 18 4 14
Изнасилване (довършено) 7 3 - 3 4 - 4
Изнасилване (опит) 4 2 - 2 2 - 2
Отвличане 2 - - - 2 - 2
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 188 74 46 28 114 66 48
Грабеж 26 8 7 1 18 14 4
Измама - - - - - - -
Изнудване 6 4 4 - 2 1 1
Склоняване към просия 9 7 2 5 2 - 2
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 3 - - - 3 - 3
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 5 2 - 2 3 - 3
Други 180 69 37 32 111 45 66
Северозападен район              
Общо 110 53 26 27 57 24 33
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 1 1 - 2 1 1
Блудство 8 5 - 5 3 - 3
Изнасилване (довършено) 3 2 - 2 1 - 1
Изнасилване (опит) 2 - - - 2 - 2
Отвличане 1 - - - 1 - 1
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 45 21 9 12 24 14 10
Грабеж 9 3 3 - 6 5 1
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 3 3 1 2 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 2 - - - 2 - 2
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 34 18 12 6 16 4 12
ВИДИН              
Общо 13 6 1 5 7 2 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 - 1
Блудство 4 3 - 3 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 4 2 - 2 2 2 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 2 - - - 2 - 2
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 2 1 1 - 1 - 1
ВРАЦА              
Общо 6 2 1 1 4 1 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 - 1
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 2 - - - 2 1 1
Грабеж 2 1 1 - 1 - 1
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 1 - 1 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
ЛОВЕЧ              
Общо 20 11 8 3 9 3 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 1 - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 - 1
Отвличане 1 - - - 1 - 1
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 4 3 2 1 1 - 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 12 7 5 2 5 2 3
МОНТАНА              
Общо 30 8 6 2 22 15 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 16 4 3 1 12 9 3
Грабеж 7 2 2 - 5 5 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 7 2 1 1 5 1 4
ПЛЕВЕН              
Общо 41 26 10 16 15 3 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 4 2 - 2 2 - 2
Изнасилване (довършено) 3 2 - 2 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 19 12 4 8 7 2 5
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 2 2 1 1 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 13 8 5 3 5 1 4
Северен централен район              
Общо 99 37 25 12 62 36 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 23 7 6 1 16 13 3
Блудство 9 5 2 3 4 - 4
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 37 16 12 4 21 10 11
Грабеж 5 1 - 1 4 2 2
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 22 7 5 2 15 10 5
ВЕЛИКО ТЪРНОВО              
Общо 38 18 13 5 20 15 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 6 5 1 8 7 1
Блудство 2 2 1 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 13 7 5 2 6 4 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 7 2 2 - 5 4 1
ГАБРОВО              
Общо 19 7 5 2 12 4 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 3 - - - 3 1 2
Блудство 4 3 1 2 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 6 4 4 - 2 1 1
Грабеж 1 - - - 1 - 1
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 4 - - - 4 1 3
РАЗГРАД              
Общо 14 3 2 1 11 1 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 1 - 1 1 -
Блудство 3 - - - 3 - 3
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 9 2 1 1 7 - 7
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
РУСЕ              
Общо 17 4 2 2 13 11 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 7 3 2 1 4 3 1
Грабеж 4 1 - 1 3 2 1
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 2 - - - 2 2 -
СИЛИСТРА              
Общо 11 5 3 2 6 5 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 2 - - - 2 2 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 9 5 3 2 4 3 1
Североизточен район              
Общо 122 44 19 25 78 40 38
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 24 7 5 2 17 15 2
Блудство 18 13 2 11 5 1 4
Изнасилване (довършено) 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане 1 - - - 1 - 1
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 32 13 9 4 19 10 9
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване 2 - - - 2 1 1
Склоняване към просия 2 - - - 2 - 2
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 5 2 - 2 3 - 3
Други 34 8 3 5 26 11 15
ВАРНА              
Общо 52 20 14 6 32 21 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 5 4 1 9 8 1
Блудство 3 2 1 1 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане 1 - - - 1 - 1
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 21 9 7 2 12 9 3
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване 2 - - - 2 1 1
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 8 4 2 2 4 1 3
ДОБРИЧ              
Общо 16 10 1 9 6 - 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 2 1 1 - - -
Блудство 5 4 - 4 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 - - - 1 - 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 3 2 - 2 1 - 1
Други 5 2 - 2 3 - 3
ТЪРГОВИЩЕ              
Общо 21 8 1 7 13 4 9
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 5 5 - 5 - - -
Изнасилване (довършено) 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 3 - - - 3 - 3
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 2 - - - 2 - 2
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 6 2 1 1 4 2 2
ШУМЕН              
Общо 33 6 3 3 27 15 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 5 1
Блудство 5 2 1 1 3 1 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 7 4 2 2 3 1 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 15 - - - 15 8 7
Югоизточен район              
Общо 238 99 57 42 139 77 62
Убийство (довършено) 2 1 1 - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 28 8 6 2 20 16 4
Блудство 23 17 8 9 6 3 3
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 - 2
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 74 24 16 8 50 32 18
Грабеж 10 4 4 - 6 5 1
Измама - - - - - - -
Изнудване 4 4 4 - - - -
Склоняване към просия 4 4 1 3 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 90 36 17 19 54 20 34
БУРГАС              
Общо 56 25 17 8 31 19 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 13 2 1 1 11 8 3
Блудство 4 3 3 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 26 10 6 4 16 8 8
Грабеж 5 2 2 - 3 2 1
Измама - - - - - - -
Изнудване 4 4 4 - - - -
Склоняване към просия 4 4 1 3 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
СЛИВЕН              
Общо 58 23 8 15 35 9 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 2 2 - 2 2 -
Блудство 4 3 - 3 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 7 1 1 - 6 3 3
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 43 17 5 12 26 4 22
СТАРА ЗАГОРА              
Общо 83 37 25 12 46 31 15
Убийство (довършено) 1 1 1 - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 4 3 1 6 6 -
Блудство 9 6 3 3 3 2 1
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 - 2
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 37 13 9 4 24 17 7
Грабеж 4 1 1 - 3 3 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 19 11 8 3 8 3 5
ЯМБОЛ              
Общо 41 14 7 7 27 18 9
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 - 1
Блудство 6 5 2 3 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 4 - - - 4 4 -
Грабеж 1 1 1 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 28 8 4 4 20 13 7
Югозападна и Южна централна България              
Общо 372 155 88 67 217 152 65
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 107 30 24 6 77 61 16
Блудство 44 28 8 20 16 2 14
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 154 67 39 28 87 68 19
Грабеж 19 10 8 2 9 8 1
Измама 2 2 1 1 - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 - - - 1 - 1
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 42 17 8 9 25 13 12
Югозападен район              
Общо 262 104 61 43 158 115 43
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 71 19 16 3 52 42 10
Блудство 28 18 5 13 10 2 8
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 117 50 29 21 67 54 13
Грабеж 14 6 5 1 8 7 1
Измама 2 2 1 1 - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 28 8 5 3 20 10 10
БЛАГОЕВГРАД              
Общо 45 15 10 5 30 25 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 1 1 - 13 13 -
Блудство 9 4 1 3 5 - 5
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 14 5 5 - 9 9 -
Грабеж 5 2 2 - 3 3 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 3 1 2 - - -
КЮСТЕНДИЛ              
Общо 14 2 - 2 12 7 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 3 1 - 1 2 2 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 8 - - - 8 4 4
ПЕРНИК              
Общо 16 6 5 1 10 10 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 14 4 4 - 10 10 -
Грабеж 1 1 1 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
СОФИЯ              
Общо 29 23 17 6 6 4 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 16 12 11 1 4 3 1
Блудство 6 6 2 4 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 - - - 1 1 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 6 5 4 1 1 - 1
СОФИЯ - СТОЛИЦА              
Общо 158 58 29 29 100 69 31
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 40 6 4 2 34 25 9
Блудство 10 6 2 4 4 2 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 85 40 20 20 45 32 13
Грабеж 8 3 2 1 5 4 1
Измама 2 2 1 1 - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 11 - - - 11 6 5
Южен централен район              
Общо 110 51 27 24 59 37 22
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 36 11 8 3 25 19 6
Блудство 16 10 3 7 6 - 6
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 37 17 10 7 20 14 6
Грабеж 5 4 3 1 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 - - - 1 - 1
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 14 9 3 6 5 3 2
КЪРДЖАЛИ              
Общо 11 3 2 1 8 6 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 - 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 9 3 2 1 6 5 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 1 - - - 1 1 -
ПАЗАРДЖИК              
Общо 8 7 6 1 1 1 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 2 2 - 1 1 -
Блудство 4 4 3 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба - - - - - - -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 1 1 1 - - - -
ПЛОВДИВ              
Общо 72 32 17 15 40 24 16
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 27 9 6 3 18 14 4
Блудство 10 5 - 5 5 - 5
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 19 9 6 3 10 7 3
Грабеж 4 3 3 - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 - - - 1 - 1
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 10 6 2 4 4 2 2
СМОЛЯН              
Общо 8 4 1 3 4 2 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 8 4 1 3 4 2 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
ХАСКОВО              
Общо 11 5 1 4 6 4 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 - - - 5 4 1
Блудство 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 1 1 - - - -
Грабеж 1 1 - 1 - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 2 2 - 2 - - -
23.04.2021
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Диана Савчева

Длъжност

Старши експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 561

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване23 април 2021 г.
Дата на публикуване23 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране23 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата водени, заведени или снети от отчет в детските педагогически стаи, преминали през детските педагогически стаи; броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица; броя на лицата с наложени възпитателни мерки; както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който:

 • организира социално-превантивна дейност на територията на общината;
 • разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК), за които делата са изпратени за разглеждане от местната комисия;
 • разглежда случаите, когато непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН);
 • привежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетните лица са лицата на възраст от 8 до 13 навършени години.

Непълнолетните лица са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които:

 • издирват и установяват малолетни и непълнолетни правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления;
 • издирват и установяват малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство, малтретиране или оставени без надзор;
 • уведомяват съда, прокуратурата и други компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетни и непълнолетни от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица;
 • участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни;
 • водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища-интернати и освободените от социално-педагогически интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища-интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът или прокурорът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от НК.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

 
Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Обхващат се местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

Територията на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2020

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват веднъж годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

„Статистически годишник“.

Онлайн база данни

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет страницата на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност, както и в Информационна система ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изискванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.
Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Пълен обхват на статистическите единици.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+3 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на респондентите от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите, отговарящи за провеждането на наблюдението от отдели „Статистически изследвания“ (ОСИ) и Централно управление (ЦУ).
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на Министерство на вътрешните работи (МВР).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр, попълван от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната, с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2019
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2019 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници