Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления, по пол, възраст, някои видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_5.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони, Статистически райони и Области и някои видове престъпления Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 1 634 659 365 294 975 604 371
Убийство (довършено) 4 1 1 - 3 3 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 285 97 63 34 188 137 51
Блудство 68 39 14 25 29 6 23
Изнасилване (довършено) 16 5 - 5 11 - 11
Изнасилване (опит) 7 4 - 4 3 - 3
Отвличане 1 1 1 - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 758 297 177 120 461 295 166
Грабеж 136 54 36 18 82 57 25
Измама 12 5 1 4 7 4 3
Изнудване 12 3 2 1 9 8 1
Склоняване към просия 4 4 2 2 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 9 - - - 9 2 7
Трафик на хора 3 1 - 1 2 - 2
Детска порнография - - - - - - -
Други 319 148 68 80 171 92 79
Северна и Югоизточна България 897 325 179 146 572 357 215
Северозападен район 231 82 45 37 149 104 45
ВИДИН
Общо 38 16 7 9 22 9 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 2 2
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 5 4 3 1 1 1 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 27 11 4 7 16 6 10
ВРАЦА
Общо 28 9 6 3 19 17 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 2 2 - - - -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 18 5 3 2 13 11 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 1 1 - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 6 1 - 1 5 5 -
ЛОВЕЧ
Общо 18 6 2 4 12 8 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 2 - 2 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 7 3 2 1 4 2 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване 1 - - - 1 1 -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 - - - 3 1 2
МОНТАНА
Общо 76 19 11 8 57 43 14
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 2 1 1 2 1 1
Блудство 2 - - - 2 - 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 48 11 7 4 37 32 5
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 17 6 3 3 11 5 6
ПЛЕВЕН
Общо 71 32 19 13 39 27 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 2 1 1 3 2 1
Блудство 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 35 13 10 3 22 18 4
Грабеж 9 5 3 2 4 4 -
Измама 4 2 1 1 2 1 1
Изнудване 5 2 1 1 3 2 1
Склоняване към просия 1 1 - 1 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора 2 1 - 1 1 - 1
Детска порнография - - - - - - -
Други 7 5 3 2 2 - 2
Северен централен район 129 61 39 22 68 46 22
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общо 49 31 20 11 18 13 5
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 2 - 2 3 2 1
Блудство 5 5 2 3 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 21 11 8 3 10 7 3
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 16 13 10 3 3 2 1
ГАБРОВО
Общо 11 6 2 4 5 3 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 2 1 1 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 5 2 - 2 3 2 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 2 1 1 1 - 1
РАЗГРАД
Общо 15 8 4 4 7 4 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 3 1
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 9 6 2 4 3 1 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
РУСЕ
Общо 43 13 10 3 30 20 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 - - - 7 4 3
Блудство 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 26 9 8 1 17 10 7
Грабеж 2 2 2 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 7 1 - 1 6 6 -
СИЛИСТРА
Общо 11 3 3 - 8 6 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 4 - - - 4 4 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 7 3 3 - 4 2 2
Североизточен район 319 101 57 44 218 123 95
ВАРНА
Общо 180 47 30 17 133 81 52
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 40 9 8 1 31 24 7
Блудство 6 2 1 1 4 1 3
Изнасилване (довършено) 3 2 - 2 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 100 27 17 10 73 45 28
Грабеж 17 5 3 2 12 7 5
Измама 3 - - - 3 1 2
Изнудване 1 1 1 - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 10 1 - 1 9 3 6
ДОБРИЧ
Общо 33 10 7 3 23 8 15
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 5 4 1 6 4 2
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 7 1 1 - 6 3 3
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 14 4 2 2 10 1 9
ТЪРГОВИЩЕ
Общо 59 21 11 10 38 17 21
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 3 2 1 5 3 2
Блудство 4 4 1 3 - - -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 12 7 4 3 5 3 2
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама 1 - - - 1 1 -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 31 7 4 3 24 9 15
ШУМЕН
Общо 47 23 9 14 24 17 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 2 2 - 6 4 2
Блудство 4 2 1 1 2 2 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 7 2 1 1 5 3 2
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 25 17 5 12 8 6 2
Югоизточен район 218 81 38 43 137 84 53
БУРГАС
Общо 92 26 18 8 66 45 21
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 1 1 - 8 8 -
Блудство 6 5 2 3 1 - 1
Изнасилване (довършено) 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 - 1
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 39 10 8 2 29 18 11
Грабеж 22 4 2 2 18 12 6
Измама - - - - - - -
Изнудване 1 - - - 1 1 -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 3 - - - 3 2 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 10 5 5 - 5 4 1
СЛИВЕН
Общо 65 34 5 29 31 10 21
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 3 2 1 4 3 1
Блудство 5 3 - 3 2 - 2
Изнасилване (довършено) 3 - - - 3 - 3
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 5 1 - 1 4 1 3
Грабеж 2 2 - 2 - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 42 24 3 21 18 6 12
СТАРА ЗАГОРА
Общо 38 13 8 5 25 16 9
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - -   -
Телесна повреда 4 1 1 - 3 3 -
Блудство 9 4 2 2 5 1 4
Изнасилване (довършено) 3 - - - 3 - 3
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 15 7 5 2 8 6 2
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 6 1 - 1 5 5 -
ЯМБОЛ
Общо 23 8 7 1 15 13 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 6 4 3 1 2 2 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 16 4 4 - 12 11 1
Югозападна и Южна централна България 737 334 186 148 403 247 156
Югозападен район 597 263 147 116 334 198 136
БЛАГОЕВГРАД
Общо 28 10 4 6 18 10 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 23 9 4 5 14 8 6
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 2 - - - 2 - 2
КЮСТЕНДИЛ
Общо 30 8 4 4 22 11 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 2 2
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 12 - - - 12 5 7
Грабеж 1 - - - 1 - 1
Измама - - - - - - -
Изнудване 3 - - - 3 3 -
Склоняване към просия 2 2 1 1 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 8 6 3 3 2 1 1
ПЕРНИК
Общо 59 19 13 6 40 27 13
Убийство (довършено) - -     - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 15 4 3 1 11 9 2
Блудство 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 42 13 9 4 29 18 11
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 1 1 1 - - - -
СОФИЯ
Общо 14 7 6 1 7 4 3
Убийство (довършено) 2 1 1   1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 4 3 1 2 2 -
Блудство 3 - - - 3 - 3
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба - - - - - - -
Грабеж 1 1 1 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 2 1 1 - 1 1 -
СОФИЯ-СТОЛИЦА
Общо 466 219 120 99 247 146 101
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 92 36 21 15 56 35 21
Блудство 8 5 2 3 3 - 3
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 - 1
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 265 131 67 64 134 80 54
Грабеж 66 31 23 8 35 22 13
Измама 4 3 - 3 1 1 -
Изнудване 1 - - - 1 1 -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги 3 - - - 3 - 3
Трафик на хора 1 - - - 1 - 1
Детска порнография - - - - - - -
Други 24 13 7 6 11 7 4
Южен централен район 140 71 39 32 69 49 20
КЪРДЖАЛИ
Общо 10 7 3 4 3 2 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - -   - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 3 - - - 3 2 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 6 6 2 4 - - -
ПАЗАРДЖИК
Общо 3 2 1 1 1 1 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 1 - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 1 - 1 - - -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
ПЛОВДИВ
Общо 76 39 24 15 37 26 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 16 6 4 2 10 10 -
Блудство 5 1 1 - 4 1 3
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 4 3   3 1 - 1
Отвличане 1 1 1 - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 27 13 10 3 14 8 6
Грабеж 4 2 2 - 2 2 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 19 13 6 7 6 5 1
СМОЛЯН
Общо 13 4 3 1 9 7 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 9 4 3 1 5 3 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 - - - 3 3 -
ХАСКОВО
Общо 38 19 8 11 19 13 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 20 9 5 4 11 8 3
Блудство 2 2 - 2 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 7 3 2 1 4 2 2
Грабеж 2 2 - 2 - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 7 3 1 2 4 3 1
19.04.2019
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща[email protected]
Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване19 април 2019 г.
Дата на публикуване19 април 2019 г.
Дата на последно актуализиране19 април 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространениеКалендарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/44/basic-page/
Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, както и в ИС ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници