Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки по пол, възраст и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_3.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ И ЗАВЕДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ (ДПС), ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДПС ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ЛИЦА С НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 8 626 1 979 1 522 457 6 647 5 415 1 232
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 2 677 642 512 130 2 035 1 639 396
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 5 002 1 227 847 380 3 775 2 518 1 257
Лица с наложени възпитателни мерки 5 326 1 828 1 476 352 3 498 2 859 639
Северна и Югоизточна България              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 4 832 1 209 915 294 3 623 3 004 619
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 485 412 336 76 1 073 882 191
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 2 211 621 428 193 1 590 1 071 519
Лица с наложени възпитателни мерки 3 099 1 117 906 211 1 982 1 654 328
Северозападен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 085 292 195 97 793 645 148
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 327 94 63 31 233 179 54
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 787 255 165 90 532 353 179
Лица с наложени възпитателни мерки 768 278 226 52 490 399 91
Видин              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 240 90 60 30 150 112 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 63 28 15 13 35 23 12
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 226 82 44 38 144 76 68
Лица с наложени възпитателни мерки 93 26 19 7 67 59 8
Враца              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 243 60 46 14 183 160 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 64 23 17 6 41 34 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 118 35 26 9 83 68 15
Лица с наложени възпитателни мерки 157 45 37 8 112 93 19
Ловеч              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 147 30 20 10 117 96 21
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 53 14 11 3 39 32 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 83 31 20 11 52 29 23
Лица с наложени възпитателни мерки 82 40 26 14 42 33 9
Монтана              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 126 22 13 9 104 84 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 32 6 4 2 26 22 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 18 1 - 1 17 15 2
Лица с наложени възпитателни мерки 151 50 39 11 101 87 14
Плевен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 329 90 56 34 239 193 46
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 115 23 16 7 92 68 24
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 342 106 75 31 236 165 71
Лица с наложени възпитателни мерки 285 117 105 12 168 127 41
Северен централен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 066 258 210 48 808 656 152
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 406 93 78 15 313 259 54
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 400 85 61 24 315 204 111
Лица с наложени възпитателни мерки 724 253 206 47 471 386 85
Велико Търново              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 393 69 55 14 324 267 57
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 181 23 21 2 158 130 28
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 140 16 12 4 124 97 27
Лица с наложени възпитателни мерки 297 93 76 17 204 176 28
Габрово              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 232 96 76 20 136 112 24
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 77 37 28 9 40 32 8
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 98 30 20 10 68 47 21
Лица с наложени възпитателни мерки 132 52 41 11 80 67 13
Разград              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 133 42 38 4 91 79 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 55 13 12 1 42 37 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 55 13 13 - 42 21 21
Лица с наложени възпитателни мерки 81 26 19 7 55 45 10
Русе              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 232 38 31 7 194 153 41
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 71 19 16 3 52 42 10
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 62 24 14 10 38 17 21
Лица с наложени възпитателни мерки 124 61 51 10 63 51 12
Силистра              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 76 13 10 3 63 45 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 22 1 1 - 21 18 3
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 45 2 2 - 43 22 21
Лица с наложени възпитателни мерки 90 21 19 2 69 47 22
Североизточен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 262 305 218 87 957 770 187
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 348 68 54 14 280 225 55
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 402 63 48 15 339 230 109
Лица с наложени възпитателни мерки 662 213 163 50 449 375 74
Варна              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 564 95 66 29 469 361 108
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 181 27 20 7 154 117 37
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 229 40 33 7 189 126 63
Лица с наложени възпитателни мерки 260 78 61 17 182 157 25
Добрич              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 231 60 46 14 171 144 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 50 14 10 4 36 29 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 116 19 14 5 97 66 31
Лица с наложени възпитателни мерки 115 37 26 11 78 63 15
Търговище              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 136 25 22 3 111 104 7
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 27 5 5 - 22 21 1
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 13 - - - 13 7 6
Лица с наложени възпитателни мерки 127 44 29 15 83 67 16
Шумен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 331 125 84 41 206 161 45
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 90 22 19 3 68 58 10
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 44 4 1 3 40 31 9
Лица с наложени възпитателни мерки 160 54 47 7 106 88 18
Югоизточен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 419 354 292 62 1 065 933 132
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 404 157 141 16 247 219 28
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 622 218 154 64 404 284 120
Лица с наложени възпитателни мерки 945 373 311 62 572 494 78
Бургас              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 325 61 43 18 264 234 30
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 99 39 31 8 60 55 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 200 49 31 18 151 101 50
Лица с наложени възпитателни мерки 273 100 78 22 173 157 16
Сливен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 393 120 106 14 273 252 21
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 124 59 57 2 65 58 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 124 43 31 12 81 59 22
Лица с наложени възпитателни мерки 241 117 107 10 124 116 8
Стара Загора              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 535 126 104 22 409 341 68
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 136 35 31 4 101 89 12
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 200 97 75 22 103 75 28
Лица с наложени възпитателни мерки 296 117 90 27 179 145 34
Ямбол              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 166 47 39 8 119 106 13
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 45 24 22 2 21 17 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 98 29 17 12 69 49 20
Лица с наложени възпитателни мерки 135 39 36 3 96 76 20
Югозападна и Южна централна България              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 3 794 770 607 163 3 024 2 411 613
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 192 230 176 54 962 757 205
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 2 791 606 419 187 2 185 1 447 738
Лица с наложени възпитателни мерки 2 227 711 570 141 1 516 1 205 311
Югозападен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 2 269 386 296 90 1 883 1 436 447
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 782 103 78 25 679 513 166
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 878 368 259 109 1 510 932 578
Лица с наложени възпитателни мерки 1 259 381 298 83 878 680 198
Благоевград              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 506 137 123 14 369 321 48
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 147 37 31 6 110 92 18
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 361 95 79 16 266 197 69
Лица с наложени възпитателни мерки 203 103 92 11 100 88 12
Кюстендил              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 90 9 4 5 81 60 21
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 31 4 1 3 27 19 8
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 132 28 20 8 104 60 44
Лица с наложени възпитателни мерки 52 15 10 5 37 31 6
Перник              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 173 40 31 9 133 104 29
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 65 12 11 1 53 46 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 171 59 36 23 112 69 43
Лица с наложени възпитателни мерки 89 29 21 8 60 41 19
София              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 324 47 36 11 277 234 43
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 81 11 11 - 70 59 11
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 130 28 22 6 102 66 36
Лица с наложени възпитателни мерки 194 43 28 15 151 112 39
София - столица              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 176 153 102 51 1 023 717 306
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 458 39 24 15 419 297 122
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 084 158 102 56 926 540 386
Лица с наложени възпитателни мерки 721 191 147 44 530 408 122
Южен централен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 525 384 311 73 1 141 975 166
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 410 127 98 29 283 244 39
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 913 238 160 78 675 515 160
Лица с наложени възпитателни мерки 968 330 272 58 638 525 113
Кърджали              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 86 11 11 - 75 69 6
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 9 - - - 9 8 1
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 164 14 13 1 150 121 29
Лица с наложени възпитателни мерки 60 16 14 2 44 34 10
Пазарджик              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 343 94 80 14 249 202 47
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 91 29 23 6 62 51 11
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 142 17 15 2 125 100 25
Лица с наложени възпитателни мерки 196 65 58 7 131 108 23
Пловдив              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 711 157 124 33 554 479 75
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 192 52 37 15 140 123 17
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 426 118 80 38 308 226 82
Лица с наложени възпитателни мерки 391 135 108 27 256 204 52
Смолян              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 125 37 31 6 88 73 15
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 37 14 12 2 23 19 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 103 55 32 23 48 38 10
Лица с наложени възпитателни мерки 72 30 27 3 42 36 6
Хасково              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 260 85 65 20 175 152 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 81 32 26 6 49 43 6
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 78 34 20 14 44 30 14
Лица с наложени възпитателни мерки 249 84 65 19 165 143 22
28.04.2023