Малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки по пол, възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_3.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ И ЗАВЕДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ (ДПС), ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДПС ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ЛИЦА С НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 9 098 1 923 1 457 466 7 175 5 805 1 370
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 3 476 897 671 226 2 579 2 107 472
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 6 866 1 708 1 145 563 5 158 3 451 1 707
Лица с наложени възпитателни мерки 5 855 1 837 1 510 327 4 018 3 359 659
Северна и Югоизточна България
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 4 675 981 804 177 3 694 3 048 646
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 631 420 352 68 1 211 1 009 202
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 3 186 821 594 227 2 365 1 619 746
Лица с наложени възпитателни мерки 3 599 1 115 946 169 2 484 2 143 341
Северозападен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 211 272 203 69 939 762 177
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 502 124 99 25 378 330 48
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 874 253 168 85 621 389 232
Лица с наложени възпитателни мерки 984 238 190 48 746 629 117
Видин
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 129 30 23 7 99 80 19
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 49 12 10 2 37 31 6
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 196 42 33 9 154 55 99
Лица с наложени възпитателни мерки 138 32 26 6 106 72 34
Враца
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 358 83 57 26 275 242 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 137 26 16 10 111 103 8
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 155 34 23 11 121 93 28
Лица с наложени възпитателни мерки 269 39 31 8 230 212 18
Ловеч
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 244 56 41 15 188 139 49
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 88 25 20 5 63 59 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 113 33 15 18 80 60 20
Лица с наложени възпитателни мерки 172 51 36 15 121 107 14
Монтана
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 131 24 20 4 107 89 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 68 20 18 2 48 41 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 176 60 32 28 116 62 54
Лица с наложени възпитателни мерки 181 49 42 7 132 114 18
Плевен
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 349 79 62 17 270 212 58
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 160 41 35 6 119 96 23
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 234 84 65 19 150 119 31
Лица с наложени възпитателни мерки 224 67 55 12 157 124 33
Северен централен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 054 196 168 28 858 697 161
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 308 78 67 11 230 186 44
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 769 156 114 42 613 420 193
Лица с наложени възпитателни мерки 850 274 248 26 576 499 77
Велико Търново
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 394 74 63 11 320 261 59
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 111 32 28 4 79 65 14
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 172 34 29 5 138 85 53
Лица с наложени възпитателни мерки 295 82 71 11 213 188 25
Габрово
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 176 44 41 3 132 107 25
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 51 14 12 2 37 28 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 151 26 12 14 125 104 21
Лица с наложени възпитателни мерки 97 31 25 6 66 46 20
Разград
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 136 21 21 - 115 102 13
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 24 2 2 - 22 21 1
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 131 4 3 1 127 74 53
Лица с наложени възпитателни мерки 126 24 24 - 102 90 12
Русе
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 289 44 31 13 245 185 60
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 91 20 16 4 71 53 18
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 150 41 31 10 109 68 41
Лица с наложени възпитателни мерки 261 126 118 8 135 121 14
Силистра
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 59 13 12 1 46 42 4
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 31 10 9 1 21 19 2
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 165 51 39 12 114 89 25
Лица с наложени възпитателни мерки 71 11 10 1 60 54 6
Североизточен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 161 222 186 36 939 767 172
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 408 96 81 15 312 250 62
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 733 182 140 42 551 368 183
Лица с наложени възпитателни мерки 831 254 216 38 577 506 71
Варна
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 641 116 99 17 525 434 91
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 219 43 37 6 176 144 32
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 231 67 50 17 164 91 73
Лица с наложени възпитателни мерки 309 90 79 11 219 199 20
Добрич
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 214 29 25 4 185 151 34
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 11 10 1 50 40 10
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 223 50 46 4 173 140 33
Лица с наложени възпитателни мерки 146 46 40 6 100 88 12
Търговище
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 151 26 21 5 125 105 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 31 6 3 3 25 19 6
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 83 10 7 3 73 52 21
Лица с наложени възпитателни мерки 179 69 60 9 110 93 17
Шумен
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 155 51 41 10 104 77 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 97 36 31 5 61 47 14
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 196 55 37 18 141 85 56
Лица с наложени възпитателни мерки 197 49 37 12 148 126 22
Югоизточен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 249 291 247 44 958 822 136
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 413 122 105 17 291 243 48
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 810 230 172 58 580 442 138
Лица с наложени възпитателни мерки 934 349 292 57 585 509 76
Бургас
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 291 67 55 12 224 190 34
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 124 44 38 6 80 69 11
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 211 45 34 11 166 124 42
Лица с наложени възпитателни мерки 286 85 67 18 201 176 25
Сливен
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 311 90 75 15 221 185 36
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 23 17 6 38 22 16
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 252 98 78 20 154 114 40
Лица с наложени възпитателни мерки 208 87 74 13 121 106 15
Стара Загора
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 476 99 88 11 377 324 53
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 166 41 37 4 125 108 17
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 206 35 27 8 171 136 35
Лица с наложени възпитателни мерки 253 102 86 16 151 124 27
Ямбол
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 171 35 29 6 136 123 13
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 62 14 13 1 48 44 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 141 52 33 19 89 68 21
Лица с наложени възпитателни мерки 187 75 65 10 112 103 9
Югозападна и Южна централна България
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 4 423 942 653 289 3 481 2 757 724
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 845 477 319 158 1 368 1 098 270
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 3 680 887 551 336 2 793 1 832 961
Лица с наложени възпитателни мерки 2 256 722 564 158 1 534 1 216 318
Югозападен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 2 706 542 338 204 2 164 1 671 493
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 088 261 143 118 827 657 170
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 984 464 273 191 1 520 951 569
Лица с наложени възпитателни мерки 1 323 396 300 96 927 733 194
Благоевград
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 449 118 90 28 331 292 39
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 143 44 36 8 99 87 12
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 248 77 51 26 171 124 47
Лица с наложени възпитателни мерки 194 65 49 16 129 114 15
Кюстендил
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 91 10 7 3 81 73 8
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 25 3 1 2 22 21 1
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 80 20 18 2 60 43 17
Лица с наложени възпитателни мерки 114 46 41 5 68 61 7
Перник
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 162 35 26 9 127 100 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 50 9 3 6 41 37 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 80 30 20 10 50 33 17
Лица с наложени възпитателни мерки 144 48 35 13 96 63 33
София
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 353 76 62 14 277 229 48
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 172 44 37 7 128 116 12
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 133 52 27 25 81 44 37
Лица с наложени възпитателни мерки 267 94 77 17 173 147 26
София-столица
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 651 303 153 150 1 348 977 371
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 698 161 66 95 537 396 141
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 443 285 157 128 1 158 707 451
Лица с наложени възпитателни мерки 604 143 98 45 461 348 113
Южен централен район
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 717 400 315 85 1 317 1 086 231
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 757 216 176 40 541 441 100
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 696 423 278 145 1 273 881 392
Лица с наложени възпитателни мерки 933 326 264 62 607 483 124
Кърджали
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 138 26 20 6 112 93 19
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 13 9 4 48 38 10
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 286 46 37 9 240 189 51
Лица с наложени възпитателни мерки 95 22 17 5 73 62 11
Пазарджик
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 329 79 61 18 250 217 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 139 34 33 1 105 92 13
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 82 12 7 5 70 48 22
Лица с наложени възпитателни мерки 143 34 31 3 109 81 28
Пловдив
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 723 157 130 27 566 444 122
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 349 88 70 18 261 206 55
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 661 215 142 73 446 292 154
Лица с наложени възпитателни мерки 394 158 126 32 236 177 59
Смолян
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 120 34 27 7 86 74 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 19 16 3 20 16 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 111 22 17 5 89 66 23
Лица с наложени възпитателни мерки 60 20 18 2 40 36 4
Хасково
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 407 104 77 27 303 258 45
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 169 62 48 14 107 89 18
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 556 128 75 53 428 286 142
Лица с наложени възпитателни мерки 241 92 72 20 149 127 22
19.04.2019
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща[email protected]
Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване19 април 2019 г.
Дата на публикуване19 април 2019 г.
Дата на последно актуализиране19 април 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространениеКалендарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/44/basic-page/
Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, както и в ИС ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници