Премини към основното съдържание

Лица по брой прочетени книги и по пол, възраст, образование и местоживеене


ЛИЦА ПО БРОЙ ПРОЧЕТЕНИ КНИГИ И ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2022 Г.)
  Общо - бр. По-малко от 5 книги през последните 12 месеца 5-10 книги през последните 12 месеца Повече от 10 книги през последните 12 месеца
брой % брой % брой %
Общо 1 623 802 961 555 59.2% 439 542 27.1% 222 705 13.7%
По пол
Мъже 641 449 421 223 65.7% 155 464 24.2% 64 762 10.1%
Жени 982 353 540 332 55.0% 284 078 28.9% 157 943 16.1%
По възраст
25 - 34 354 165 217 452 61.4% 105 209 29.7% 31 504 8.9%
35 - 44 424 002 253 818 59.9% 117 169 27.6% 53 015 12.5%
45 - 54 440 427 266 121 60.4% 111 606 25.3% 62 700 14.2%
55 - 64 405 208 224 164 55.3% 105 558 26.1% 75 486 18.6%
По образование
Основно и по-ниско образование 37 156 30 849 83.0% 3 854 10.4% 2 452 6.6%
Средно образование 738 693 554 577 75.1% 135 618 18.4% 48 499 6.6%
Висше образование 847 953 376 129 44.4% 300 070 35.4% 171 753 20.3%
По местоживеене
В градовете 1 404 157 805 324 57.4% 401 712 28.6% 197 121 14.0%
В селата 219 645 156 231 71.1% 37 830 17.2% 25 584 11.6%
14.09.2023