Премини към основното съдържание

Лица според посещения на културни забележителности по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене


ЛИЦА СПОРЕД ПОСЕЩЕНИЯ НА КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВ СТАТУС И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2016 Г.)
  Общо - бр. 1-3 пъти през последните 12 месеца 4-6 пъти през последните 12 месеца Повече от 7 пъти през последните 12 месеца Не посещавали през последните 12 месеца
брой % брой % брой % брой %
Общо 3 829 172 998 225 26.1 233 391 6.1 160 377 4.2 2 437 178 63.6
По пол
Мъже 1 924 997 432 616 22.5 98 519 5.1 62 367 3.2 1 331 495 69.2
Жени 1 904 175 565 609 29.7 134 872 7.1 98 009 5.1 1 105 683 58.1
По възраст
25 - 34 909 790 260 669 28.7 59 091 6.5 43 986 4.8 546 045 60.0
35 - 54 1 970 616 524 144 26.6 128 702 6.5 92 886 4.7 1 224 884 62.2
55 - 64 948 766 213 413 22.5 45 599 4.8 (23505) (2.5) 666 250 70.2
По образование
Основно и по-ниско образование 610 361 (29491) (4.8) (2080) (0.3) (2074) (0.3) 576 717 94.5
Средно образование 2 085 057 491 412 23.6 74 440 3.6 39 868 1.9 1 479 336 70.9
Висше образование 1 133 754 477 323 42.1 156 871 13.8 118 435 10.4 381 125 33.6
По трудов статус1
Заети 2 646 307 818 789 30.9 206 688 7.8 141 152 5.3 1 479 679 55.9
Безработни 581 243 63 363 10.9 (9799) (1.7) (5429) (0.9) 502 651 86.5
Икономически неактивни 601 622 116 073 19.3 (16905) (2.8) (13795) (2.3) 454 848 75.6
По местоживеене
В градовете 2 832 767 863 806 30.5 217 440 7.7 153 783 5.4 1 597 738 56.4
В селата 996 405 134 420 13.5 15 951 1.6 (6594) (0.7) 839 441 84.2

( ) - Поради репрезентативния характер на изследването, резултатите са с ниска точност.
1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
15.09.2017