Премини към основното съдържание

Лица според посещения на кино по пол, възраст, образование и местоживеене


ЛИЦА СПОРЕД ПОСЕЩЕНИЯ НА КИНО ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2022 Г.)
  Общо - бр. 1-3 пъти през последните 12 месеца 4-6 пъти през последните 12 месеца Повече от 7 пъти през последните 12 месеца Не посещавали през последните 12 месеца
брой % брой % брой % брой %
Общо 3 381 922 890 113 26.3% 301 778 8.9% 117 299 3.5% 2 072 732 61.3%
По пол
Мъже 1 698 457 474 956 28.0% 148 153 8.7% 58 479 3.4% 1 016 869 59.9%
Жени 1 683 465 415 157 24.7% 153 625 9.1% 58 821 3.5% 1 055 863 62.7%
По възраст
25 - 34 662 421 230 425 34.8% 109 240 16.5% 37 030 5.6% 285 726 43.1%
35 - 44 888 571 268 274 30.2% 94 963 10.7% 41 617 4.7% 483 717 54.4%
45 - 54 995 403 255 092 25.6% 72 443 7.3% 24 422 2.5% 643 446 64.6%
55 - 64 835 527 136 322 16.3% 25 132 3.0% 14 231 1.7% 659 842 79.0%
По образование
Основно и по-ниско образование 508 414 22 615 4.4% 7 310 1.4% 4 609 0.9% 473 880 93.2%
Средно образование 1 858 722 483 259 26.0% 115 647 6.2% 53 749 2.9% 1 206 068 64.9%
Висше образование 1 014 785 384 239 37.9% 178 821 17.6% 58 942 5.8% 392 784 38.7%
По местоживеене
В градовете 2 510 155 754 904 30.1% 266 426 10.6% 110 687 4.4% 1 378 138 54.9%
В селата 871 767 135 209 15.5% 35 352 4.1% 6 612 0.8% 694 594 79.7%
14.09.2023