Премини към основното съдържание

Материална база на музеите по статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_8.3.xls

MАТЕРИАЛНА БАЗА НА МУЗЕИТЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Полезна площ - кв.м
в това число:
за експозиции за фондохранилища обслужващи помещения
Общо за страната 532 233 318 731 93 231 114 656
Северна и Югоизточна България 299 320 185 085 48 212 64 260
Северозападен 56 050 37 310 6 326 12 119
Видин 6 001 3 667 679 1 635
Враца 4 838 3 973 824 16
Ловеч 8 641 5 437 1 426 1 690
Монтана 5 737 3 342 1 251 1 144
Плевен 30 833 20 891 2 146 7 634
Северен централен 97 566 56 425 17 095 23 462
Велико Търново 31 573 20 407 4 220 6 613
Габрово 30 751 15 345 5 970 9 384
Разград 8 045 4 227 1 358 2 385
Русе 13 988 7 323 4 592 2 030
Силистра 13 209 9 123 955 3 050
Североизточен 49 367 31 892 7 626 9 484
Варна 14 844 10 530 1 711 2 473
Добрич 13 680 8 321 1 683 3 541
Търговище 8 299 4 564 1 802 1 913
Шумен 12 544 8 477 2 430 1 557
Югоизточен 96 337 59 458 17 165 19 195
Бургас 20 022 15 396 1 963 2 506
Сливен 18 730 8 509 5 674 4 398
Стара Загора 37 499 22 786 6 579 8 026
Ямбол 20 086 12 767 2 949 4 265
Югозападна и Южна централна България 232 913 133 646 45 019 50 396
Югозападен 168 420 90 333 34 248 40 970
Благоевград 15 811 11 764 1 891 1 676
Кюстендил 11 120 7 246 3 096 656
Перник 14 313 10 538 1 144 2 611
София 17 812 15 939 890 983
София (столица) 109 364 44 846 27 227 35 044
Южен централен 64 493 43 313 10 771 9 426
Кърджали 3 485 2 800 464 141
Пазарджик 17 981 13 178 2 614 2 110
Пловдив 29 646 18 599 5 164 5 420
Смолян 5 498 3 482 1 003 705
Хасково 7 883 5 254 1 526 1 050
23.05.2023