Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на музеите по видове музеи

Динамичен ред: Culture_8.2.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА МУЗЕИТЕ ПО ВИДОВЕ МУЗЕИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Видове музеи Музеи - брой Приходи - хил. лв. Разходи - хил. лв.
общо в т. ч.:от бюджетна субсидия общо
Общо за страната 186 110 418 85 382 102 459
Общи 97 61 283 48 316 57 866
Специализирани 89 49 135 37 066 44 593
в т.ч. художествени галерии 31 17 300 15 105 14 879
23.05.2023