Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на музеите по видове музеи

Динамичен ред: Culture_8.2.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА МУЗЕИТЕ ПО ВИДОВЕ МУЗЕИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Видове музеи Музеи - брой Приходи - хил. лв. Разходи - хил. лв.
общо в т. ч.: от бюджетна субсидия общо
Общо за страната 184 79 910 65 469 74 939
Общи 96 45 897 37 448 41 962
Специализирани 88 34 013 28 020 32 977
в т.ч. художествени галерии 31 13 029 11 670 11 750
23.05.2022