Премини към основното съдържание

Музеи и организирани прояви

Динамичен ред: Culture_8.1.xls

МУЗЕИ И ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ
  2022
Музеи - бр. 186
Посещения - общо - хил. 4 001
на един музей - хил. 22
Посещения в деня за свободен вход - хил. 545
Посещения от чужденци - хил. 632
Изнесени беседи - бр. 52 183
в т.ч. на чужди езици - бр. 6 414
Уредени временни изложби - бр.  
собствени 1 017
съвместни 987
Концерти - бр. 597
Обсъждания на книги - бр. 492
Видео прожекции - бр. 1 868
Конкурси - бр. 167

1) Прекъсване на динамичния ред поради промяна в методологията.
23.05.2023