Премини към основното съдържание

Театри

Динамичен ред: Culture_7.1.xls

ТЕАТРИ
  2021
Театри - бр. 71
Драматични 35
Оперни и балет 7
Оперетни 2
Куклени 20
Драматично-куклени 7
Места - бр. 29 679
Драматични 16 228
Оперни и балет 4 677
Оперетни 1 520
Куклени 3 334
Драматично-куклени 3 920
Представления - бр. 9 970
Драматични 4 582
Оперни и балет 729
Оперетни 188
Куклени 3 328
Драматично-куклени 1 143
Среден брой представления на един театър - бр. 140
Постановки - бр. 1 447
в това число: нови 269
Посещения - хил. 885
Драматични 449
Оперни и балет 136
Оперетни 30
Куклени 180
Драматично-куклени 91
Среден брой посещения  
На един театър - хил. 12
На едно представление - бр. 89
23.05.2022