Премини към основното съдържание

Театри

Динамичен ред: Culture_7.1.xls

ТЕАТРИ
  2023
Театри - бр. 83
Драматични 38
Оперни и балет 7
Оперетни 3
Куклени 24
Драматично-куклени 8
Цирк 3
Места - бр. 34 110
Драматични 18 577
Оперни и балет 4 870
Оперетни 1 520
Куклени 3 380
Драматично-куклени 4 133
Цирк 1 630
Представления - бр. 16 125
Драматични 6 387
Оперни и балет 1 002
Оперетни 464
Куклени 5 785
Драматично-куклени 2 094
Цирк 393
Среден брой представления на един театър - бр. 194
Постановки - бр. 1 944
в това число: нови 335
Посещения - хил. 2 249
Драматични 968
Оперни и балет 336
Оперетни 130
Куклени 434
Драматично-куклени 305
Цирк 75
Среден брой посещения  
На един театър - хил. 27
На едно представление - бр. 139
23.05.2024