Премини към основното съдържание

Телевизионни оператори по статистически райони

Динамичен ред: Culture_6.4.xls

ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Статистически райони Телевизионни оператори - бр. Телевизионни предавания - часове
Общо за страната 112 778 163
Северна и Югоизточна България
Северозападен 4 21 180
Северен централен 6 34 405
Североизточен 4 13 647
Югоизточен 8 48 960
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 81 608 036
Южен централен 9 51 935
23.05.2023