Премини към основното съдържание

Телевизионни оператори по статистически райони

Динамичен ред: Culture_6.4.xls

ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Статистически райони Телевизионни оператори - бр. Телевизионни предавания - часове
Общо за страната 127 856 806
Северна и Югоизточна България
Северозападен 8 46 022
Северен централен 3 15 818
Североизточен 6 23 972
Югоизточен 13 92 636
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 81 578 323
Южен централен 16 100 035
23.05.2022