Премини към основното съдържание

Телевизионни оператори по статистически райони

Динамичен ред: Culture_6.4.xls

ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически райони Телевизионни оператори - бр. Телевизионни предавания - часове
Общо за страната 120 779 830
Северна и Югоизточна България
Северозападен 5 23 966
Северен централен 6 17 256
Североизточен 6 31 717
Югоизточен 11 75 442
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 74 524 322
Южен централен 18 107 127
21.05.2021