Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на телевизионните оператори

Динамичен ред: Culture_6.3.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
 
  Общо - хил. лв
Приходи-общо 588 090
Субсидии от държавата 86 289
Абонаментни такси 155 968
Реклама и спонсори 316 616
Реклама 310 840
Спонсори 5 776
Телевизионен пазар 5 830
Продажби 6 869
Други 16 518
Разходи-общо 432 713
Разходи за програми 209 364
За производство на програми 111 554
За покупка на програми 97 810
Разходи за средства за производство и разпространение 200 206
За средства за производство (включително дълготрайни инвестиции) 35 866
За средства за разпространение 31 761
За персонала, за управление и административни разходи 132 579
Други 23 143
23.05.2023