Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на телевизионните оператори

Динамичен ред: Culture_6.3.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
 
  Общо - хил. лв
Приходи-общо 621 742
Субсидии от държавата 109 412
Абонаментни такси 150 593
Реклама и спонсори 316 840
Реклама 308 617
Спонсори 8 223
Телевизионен пазар 6 321
Продажби 24 322
Други 14 254
Разходи-общо 489 511
Разходи за програми 217 428
За производство на програми 95 254
За покупка на програми 122 174
Разходи за средства за производство и разпространение 223 876
За средства за производство (включително дълготрайни инвестиции) 34 653
За средства за разпространение 57 640
За персонала, за управление и административни разходи 131 583
Други 48 207
23.05.2022