Премини към основното съдържание

Телевизионни предавания по вид

Динамичен ред: Culture_6.2.xls

ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ ПО ВИД
(Часове)
  2022
Общо предавания 778 163
Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времето 62 058
Информационни предавания 25 811
Преки включвания от парламента 2 167
Информационно-забавни 32 755
Актуални предавания 40 784
Човешки истории 4 610
Изкуство, хуманитарни науки, естествени науки 15 322
Образователни предавания 7 762
Религиозни предавания 6 530
Спортни предавания 88 968
Художествени предавания 186 926
Игрални филми 97 572
Телевизионни или видеофилми 89 354
Забавни предавания 21 917
Музикални предавания 122 569
Детски предавания 5 216
Младежки предавания 3 895
Документални предавания 28 754
Регионални предавания 7 620
Реклами 59 446
Телевизионен пазар 15 859
Некласифицирани 39 194
23.05.2023