Премини към основното съдържание

Телевизионни предавания по вид

Динамичен ред: Culture_6.2.xls

ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ ПО ВИД
(Часове)
  2021
Общо предавания 856 806
Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времето 87 178
Информационни предавания 28 041
Преки включвания от парламента 2 983
Информационно-забавни 41 244
Актуални предавания 36 666
Човешки истории 4 971
Изкуство, хуманитарни науки, естествени науки 15 066
Образователни предавания 8 803
Религиозни предавания 6 170
Спортни предавания 102 731
Художествени предавания 209 265
Игрални филми 95 254
Телевизионни или видеофилми 114 011
Забавни предавания 25 065
Музикални предавания 131 434
Детски предавания 6 707
Младежки предавания 5 497
Документални предавания 35 147
Регионални предавания 8 467
Реклами 45 152
Телевизионен пазар 17 715
Некласифицирани 38 504
23.05.2022