Премини към основното съдържание

Телевизионни предавания по вид

Динамичен ред: Culture_6.2.xls

ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ПО ВИД
(Часове)
  2020
Общо предавания 779 830
Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времето 71 564
Информационни предавания 23 587
Преки включвания от парламента 1 954
Информационно-забавни 37 278
Актуални предавания 34 622
Човешки истории 6 342
Изкуство, хуманитарни науки, естествени науки 14 139
Образователни предавания 9 785
Религиозни предавания 5 679
Спортни предавания 80 488
Художествени предавания 197 517
Игрални филми 92 444
Телевизионни или видеофилми 105 073
Забавни предавания 22 317
Музикални предавания 108 473
Детски предавания 11 732
Младежки предавания 14 340
Документални предавания 35 479
Регионални предавания 6 860
Реклами 41 036
Телевизионен пазар 11 881
Некласифицирани 44 757
21.05.2021