Премини към основното съдържание

Радиооператори по статистически райони

Динамичен ред: Culture_5.4.xls

РАДИООПЕРАТОРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически райони Брой Радиопредавания - часове
Общо за страната 73 605 616
Северна и Югоизточна България
Северозападен 6 19 448
Северен централен 9 36 271
Североизточен 3 12 590
Югоизточен 10 54 865
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 42 473 325
Южен централен 3 9 117
23.05.2024