Премини към основното съдържание

Радиопредавания по вид

Динамичен ред: Culture_5.2.xls

РАДИОПРЕДАВАНИЯ ПО ВИД
(Часове)
  2022
Общо предавания 603 201
Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времeто 52 567
Информационно-тематични 26 907
Актуални 26 764
Информационно-забавни 17 888
Изкуство и култура 9 264
Образователни 8 076
Научни 1 398
Религиозни 1 484
Драматични 398
Спортни 8 250
Забавни 20 440
Музикални 376 450
Сериозна музика(класическа) 15 034
Лека забавна музика 247 224
Други музикални програми 114 192
Детско-младежки 12 944
Регионални 7 583
Рекламни 25 074
Анонси (промоции) 3 516
Некласифицирани 4 198
23.05.2023