Премини към основното съдържание

Прожекции според националността на филма по области

Динамичен ред: Culture_3.4.xls

ПРОЖЕКЦИИ СПОРЕД НАЦИОНАЛНОСТТА НА ФИЛМА ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Области
Филми по националност
Прожекции -
бр.
Зрители -
хил.
Приходи от билети - хил.лв.
Общо за страната 210 536 2 399.5 44 639.6
Български 24 463 327.7 2 937.1
Европейски 18 384 172.4 1 554.1
Американски (САЩ) 156 619 1 800.2 39 181.7
Други 11 070 99.2 966.6
Благоевград 4 727 77.0 480.4
Български 1 261 9.0 54.7
Европейски 114 1.3 7.0
Американски (САЩ) 3 321 66.2 416.2
Други 31 0.5 2.4
Бургас 12 235 164.3 1 622.0
Български 1 197 23.5 231.4
Европейски 361 3.8 36.2
Американски (САЩ) 10 492 135.9 1 343.6
Други 185 1.2 10.9
Варна 31 124 266.3 2 660.7
Български 2 934 37.1 332.0
Европейски 2 651 29.2 272.8
Американски (САЩ) 22 980 177.3 1 831.7
Други 2 559 22.7 224.2
Велико Търново 6 352 41.0 284.7
Български 1 176 7.6 36.2
Европейски 759 1.7 10.4
Американски (САЩ) 3 947 28.3 207.8
Други 470 3.5 30.2
Видин 1 612 18.3 149.0
Български 281 2.9 19.4
Европейски 52 0.4 3.3
Американски (САЩ) 1 182 13.5 115.1
Други 97 1.5 11.2
Враца 3 993 35.0 267.5
Български 523 5.3 37.9
Европейски 240 1.0 6.8
Американски (САЩ) 3 107 27.1 211.6
Други 123 1.6 11.2
Габрово 2 394 21.6 158.0
Български 437 4.7 31.4
Европейски 76 0.8 5.3
Американски (САЩ) 1 848 15.9 119.9
Други 33 0.2 1.4
Добрич 1 306 11.8 87.8
Български 350 3.5 19.9
Европейски 239 1.0 7.4
Американски (САЩ) 714 7.2 60.2
Други 3 0.0 0.3
Кърджали 656 4.3 34.1
Български 52 0.8 5.5
Европейски 11 0.1 0.4
Американски (САЩ) 555 3.3 27.3
Други 38 0.1 0.8
Кюстендил 239 5.4 40.5
Български 35 0.8 5.7
Европейски 1 - -
Американски (САЩ) 203 4.6 34.8
Други - - -
Ловеч 1 794 17.4 124.4
Български 557 3.3 22.3
Европейски 50 0.4 2.6
Американски (САЩ) 1 147 13.4 97.8
Други 40 0.2 1.7
Монтана 806 15.0 120.1
Български 79 2.2 16.6
Европейски 23 0.5 3.3
Американски (САЩ) 687 12.1 98.5
Други 17 0.2 1.7
Пазарджик 2 158 29.8 212.1
Български 209 3.2 22.1
Европейски 72 0.5 3.7
Американски (САЩ) 1 843 25.9 185.0
Други 34 0.2 1.4
Перник 406 11.7 127.9
Български 78 2.9 20.3
Европейски 1 0.0 0.0
Американски (САЩ) 323 8.8 74.4
Други 4 0.0 33.1
Плевен 5 268 56.4 469.8
Български 515 6.7 54.0
Европейски 740 7.0 54.2
Американски (САЩ) 3 293 36.0 306.5
Други 720 6.7 55.0
Пловдив 25 069 290.3 3 062.3
Български 1 796 38.0 337.5
Европейски 2 106 18.8 148.6
Американски (САЩ) 19 747 220.8 2 476.6
Други 1 420 12.6 99.6
Разград 1 984 9.2 69.2
Български 608 3.8 25.4
Европейски 214 0.4 2.8
Американски (САЩ) 1 124 4.8 40.3
Други 38 0.1 0.7
Русе 11 004 82.6 803.7
Български 1 025 12.2 119.1
Европейски 361 2.5 21.4
Американски (САЩ) 9 460 67.2 656.9
Други 158 0.7 6.3
Силистра 1 799 8.4 62.3
Български 623 2.0 13.8
Европейски 184 0.4 2.5
Американски (САЩ) 953 5.8 45.5
Други 39 0.1 0.6
Сливен 616 9.6 67.7
Български 70 1.7 11.7
Европейски 28 0.2 1.7
Американски (САЩ) 490 7.5 52.8
Други 28 0.2 1.6
Смолян 1 191 9.5 81.9
Български 125 1.3 10.6
Европейски 216 1.2 10.4
Американски (САЩ) 653 5.7 49.0
Други 197 1.3 11.9
София 80 256 1 064.8 32 315.6
Български 8 729 132.0 1 312.3
Европейски 9 006 95.3 907.6
Американски (САЩ) 58 248 797.7 29 678.1
Други 4 273 39.7 417.6
София (столица) 558 7.0 47.4
Български 68 1.1 6.9
Европейски 61 0.6 3.7
Американски (САЩ) 428 5.2 36.8
Други 1 0.0 0.0
Стара Загора 9 314 94.3 943.6
Български 941 14.5 139.4
Европейски 463 2.9 25.2
Американски (САЩ) 7 690 76.0 769.4
Други 220 1.0 9.6
Търговище 194 2.1 14.8
Български 48 0.7 4.6
Европейски 1 - 0.1
Американски (САЩ) 145 1.4 10.1
Други - - -
Хасково 1 375 20.1 142.7
Български 100 1.9 12.4
Европейски 142 2.0 13.9
Американски (САЩ) 825 11.5 84.1
Други 308 4.6 32.3
Шумен 1 763 11.5 85.6
Български 609 2.7 18.2
Европейски 212 0.4 2.7
Американски (САЩ) 908 8.2 63.7
Други 34 0.2 1.0
Ямбол 343 14.8 103.6
Български 37 2.3 15.8
Европейски - - -
Американски (САЩ) 306 12.6 87.8
Други - - -
23.05.2022