Премини към основното съдържание

Кина по статистически райони

Динамичен ред: Culture_3.3.xls

КИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Статистически райони Kина - бр. Екрани - бр. Места - бр. Прожекции - бр. Посещения - хил. Приходи от билети - хил. лв.
Общо за страната 76 221 38 411 210 536 2 400 44 640
Северна и Югоизточна България
Северозападен 10 13 1 917 13 473 142 1 131
Северен централен 13 25 4 680 23 533 163 1 377
Североизточен 9 39 7 298 34 387 292 2 849
Югоизточен 10 30 6 139 22 508 283 2 737
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 22 83 14 181 86 186 1 166 33 012
Южен централен 12 31 4 196 30 449 354 3 534
23.05.2022