Премини към основното съдържание

Библиотеки по статистически райони

Динамичен ред: Culture_2.6.xls

БИБЛИОТЕКИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Статистически райони Библиотеки - бр. Библиотечен фонд - хил. Читатели - хил. Посещения - хил. Зает библиотечен фонд - хил.
Общо за страната 47 35 480 221 3 068 4 807
Северна и Югоизточна България 27 10 356 106 1 601 2 239
Северозападен 5 1 484 12 170 329
Северен централен 9 3 411 35 511 851
Североизточен 6 2 891 32 442 433
Югоизточен 7 2 570 27 477 627
Югозападна и Южна Централна България 20 25 124 115 1 467 2 568
Югозападен 13 21 790 76 1 174 1 998
Южен централен 7 3 334 39 293 570
23.05.2022