Премини към основното съдържание

Персонал в библиотеките по завършена степен на образование, статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_2.5.xls

ПЕРСОНАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ ПО ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
 
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо По завършена степен на образование
с висше образование със средно образование без средно образование
всичко в това число: всичко в т.ч. с библиотечен курс
с висше библиотечно с библиотечен курс
Общо за страната 1 644 1 404 995 165 222 62 18
Северна и Югоизточна България 714 620 439 60 89 14 -
Северозападен 133 121 68 12 12 1 -
Видин 25 23 16 1 2 - -
Враца 28 28 - 0 0 - -
Ловеч 27 27 18 7 0 - -
Монтана - - - - - - -
Плевен 53 43 34 4 10 1 -
Северен централен 220 176 117 25 40 11 4
Велико Търново 75 65 46 8 10 1 -
Габрово 20 18 11 7 2 2 -
Разград 30 24 9 9 6 6 -
Русе 64 47 34 1 13 2 4
Силистра 31 22 17 0 9 0 -
Североизточен 178 158 125 16 20 2 -
Варна 59 53 38 9 6 1 -
Добрич 25 23 21 0 2 0 -
Търговище 36 31 29 2 5 0 -
Шумен 58 51 37 5 7 1 -
Югоизточен 183 165 129 7 17 0 1
Бургас 61 50 36 0 10 0 1
Сливен 24 24 22 2 0 0 -
Стара Загора 79 72 52 5 7 0 -
Ямбол 19 19 19 0 0 0 -
Югозападна и Южна Централна България 930 784 556 105 133 48 13
Югозападен 675 586 432 52 85 41 4
Благоевград 43 37 19 18 6 5 -
Кюстендил 23 23 18 5 0 0 -
Перник 23 23 21 2 0 0 -
София (столица) 586 503 374 27 79 36 4
Южен централен 255 198 124 53 48 7 9
Кърджали 21 20 5 14 1 0 -
Пазарджик 37 30 23 6 7 4 -
Пловдив 138 98 66 29 37 3 3
Смолян 17 17 13 4 0 0 -
Хасково 42 33 17 0 3 0 6
23.05.2022