Премини към основното съдържание

Издадени периодични сборници по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.19.xls

ИЗДАДЕНИ ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА1
Десетична класификация Заглaвия - бр. Излизания - бр. Годишен тираж - хил. Еднократен тираж - хил. Среден еднократен тираж - бр.
Общо 136 166 21 18 131
Общ отдел 11 13 2 1 106
Философия, психология 4 6 0 0 81
Религия 2 3 2 1 633
Обществени науки 38 48 5 4 109
Социология, статистика 2 3 1 0 165
Политика, икономически науки, икономика 13 18 3 2 154
Право, публична администрация 6 6 0 0 78
Военно дело, военни науки 1 2 0 0 100
Възпитание, образование 16 19 1 1 78
Езикознание 5 6 1 1 116
Филология, лингвистика 5 6 1 1 116
Естествени науки и математика 5 5 1 1 106
Математика 3 3 0 0 77
Естествени науки 2 2 0 0 150
Техника. Медицина. Приложни науки 14 22 1 1 60
Медицина, здравеопазване 3 4 0 0 30
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 9 16 1 0 49
Селско стопанство, ветеринарна медицина 2 2 0 0 150
Изкуство и развлечения 8 8 1 1 134
Планиране на населени места, регионално, градско и селско
планиране, архитектура
2 2 0 0 133
Пластични и графични изкуства, фотография 3 3 0 0 160
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 2 2 0 0 112
Игри и спорт 1 1 0 0 100
Литература 21 22 5 4 211
История на литературата и литературна критика 5 5 1 1 110
Художествена литература 16 17 4 4 242
География/История 28 33 4 4 126
География и пътешествия 2 3 0 0 43
История, биографии, генеалогия, хералдика 26 30 4 3 132

1 Десетичната класификация - национален вариант.
27.06.2023