Премини към основното съдържание

Издадени вестници по статистически райони, области и тип

Динамичен ред: Culture_1.14.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ТИП ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Тип
национални регионални единични листове
загла-вия - бр. годишен тираж - хил. еднокра-тен тираж - хил. загла-вия - бр. годишен тираж - хил. еднокра-тен тираж - хил. загла-вия - бр. годишен тираж - хил. еднокра-тен тираж - хил. загла-вия - бр. годишен тираж - хил. еднокра-тен тираж - хил.
Общо за страната 191 102 819 1 257 89 91 788 1 092 100 11 030 164 2 0 0
Северна и Югоизточна България 72 7 451 113 - - - 71 7 451 113 1 0 0
Северозападен 20 457 13 - - - 20 457 13 - - -
Видин 3 76 2 - - - 3 76 2 - - -
Враца 5 98 3 - - - 5 98 3 - - -
Ловеч 3 167 3 - - - 3 167 3 - - -
Монтана 3 61 2 - - - 3 61 2 - - -
Плевен 6 55 3 - - - 6 55 3 - - -
Северен централен 18 4 177 29 - - - 18 4 177 29 - - -
Велико Търново 7 1 926 12 - - - 7 1 926 12 - - -
Габрово 3 358 2 - - - 3 358 2 - - -
Разград 1 428 3 - - - 1 428 3 - - -
Русе 4 1 378 10 - - - 4 1 378 10 - - -
Силистра 3 89 3 - - - 3 89 3 - - -
Североизточен 17 1 083 30 - - - 16 1 082 30 1 0 0
Варна 4 137 10 - - - 4 137 10 - - -
Добрич 10 884 18 - - - 9 883 18 1 0 0
Търговище 2 61 2 - - - 2 61 2 - - -
Шумен 1 1 0 - - - 1 1 0 - - -
Югоизточен 17 1 734 41 - - - 17 1 734 41 - - -
Бургас 7 1 352 30 - - - 7 1 352 30 - - -
Сливен 1 5 1 - - - 1 5 1 - - -
Стара Загора 7 365 9 - - - 7 365 9 - - -
Ямбол 2 12 1 - - - 2 12 1 - - -
Югозападна и Южна Централна България 119 95 368 1 143 89 91 788 1 092 29 3 579 51 1 0 0
Югозападен 100 94 119 1 110 89 91 788 1 092 11 2 331 18 - - -
Благоевград 1 1 812 7 - - - 1 1 812 7 - - -
Кюстендил 1 211 1 - - - 1 211 1 - - -
Перник 1 124 1 - - - 1 124 1 - - -
София 7 179 7 - - - 7 179 7 - - -
София (столица) 90 91 794 1 094 89 91 788 1 092 1 6 2 - - -
Южен централен 19 1 249 33 - - - 18 1 249 33 1 0 0
Кърджали 2 62 1 - - - 2 62 1 - - -
Пазарджик 4 24 1 - - - 4 24 1 - - -
Пловдив 9 1 115 23 - - - 8 1 115 23 1 0 0
Смолян 2 20 1 - - - 2 20 1 - - -
Хасково 2 28 7 - - - 2 28 7 - - -
27.06.2023