Премини към основното съдържание

Издадени вестници по периодичност

Динамичен ред: Culture_1.13.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО ПЕРИОДИЧНОСТ
Периодичност 2022
заглавия -
бр.
годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил.
Общо 191 102 819 1 257
Ежедневници 25 56 710 193
Излизащи 2 - 3 пъти седмично 9 2 463 27
Излизащи един път седмично 88 42 464 935
Излизащи по-малко от един път седмично 69 1 181 102
27.06.2023