Премини към основното съдържание

Издадени вестници

Динамичен ред: Culture_1.11.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
  2020
Вестници  
Заглавия - бр. 209
Излизания - бр. 19 101
Годишен тираж - хил. 123 287
Еднократен тираж - хил. 1 304
Вестници на лице от населението - бр. 17.8
25.06.2021