Премини към основното съдържание

Електронни издания по десетична класификация и местоиздаване

Динамичен ред: Culture_1.10.xls

ДИГИТАЛНИ ИЗДАНИЯ (ПЕРИОДИКА) ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕСТОИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Брой)
Десетична класификация Общо Местоиздаване
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Враца Пазарджик Плевен Пловдив
Общо за страната 474 3 14 37 9 3 1 35 22
Общ отдел 37 - - 3 2 - - - 3
Философия. Психология 14 - - - 3 - - 2 3
Религия 12 - - - - - - - -
Обществени науки 162 2 5 11 3 - 1 1 5
Социология, статистика 20 - - - - - - - 2
Политика, икономически науки,
икономика
98 1 3 9 1 - - - 2
Право, публична администрация 13 - 1 - 1 - - - 1
Военно дело, военни науки 1 - - - 1 - - - -
Социални проблеми, социална помощ 5 1 - 1 - - - - -
Възпитание, образование 23 - 1 1 - - 1 1 -
Етнография, културна антропология
(нрави, обичаи, традиции, бит,
фолклор)
2 - - - - - - - -
Езикознание 10 - - - - - - - -
Филология, лингвистика 10 - - - - - - - -
Естествени науки и математика 41 - 2 2 - - - - 2
Математика 3 - 2 - - - - - -
Естествени науки 38 - - 2 - - - - 2
Техника. Медицина. Приложни науки 91 - 7 20 - - - 4 7
Медицина, здравеопазване 29 - 1 6 - - - - 3
Техника, технология, промишленост,
занаяти, строителство
32 - 6 5 - - - 2 1
Селско стопанство, ветеринарна
медицина
6 - - - - - - - 1
Домакинство и комунални услуги 2 - - - - - - 2 -
Управление, администрация и
организация на промишлеността,
търговията и комуникациите
22 - - 9 - - - - 2
Изкуство и развлечения 35 1 - 1 1 3 - - 1
Планиране на населените места,
регионално, градско и селско
планиране, архитектура
4 - - - - - - - -
Пластични и графични изкуства,
фотография
2 - - - - - - - -
Музика, изпълнителско изкуство,
театър, филми, кино
24 1 - 1 1 3 - - 1
Игри и спорт 5 - - - - - - - -
Литература 41 - - - - - - 28 1
История на литературата и
литературна критика
4 - - - - - - - -
Художествена литература 37 - - - - - - 28 1
География. История 31 - - - - - - - -
География и пътешествия 8 - - - - - - - -
История, биографии, генеалогия,
хералдика
23 - - - - - - - -
ДИГИТАЛНИ ИЗДАНИЯ (ПЕРИОДИКА) ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕСТОИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Продължение и край)
(Брой)
Десетична класификация Общо Местоиздаване
Разград Сливен Смолян София София (столица) Стара Загора Шумен Ямбол
Общо за страната 474 1 2 1 4 319 15 7 1
Общ отдел 37 - - - - 28 - 1 -
Философия. Психология 14 - - - - 6 - - -
Религия 12 - - - - 12 - - -
Обществени науки 162 - 1 - 4 125 2 1 1
Социология, статистика 20 - - - - 18 - - -
Политика, икономически науки,
икономика
98 - - - 4 77 1 - -
Право, публична администрация 13 - - - - 10 - - -
Военно дело, военни науки 1 - - - - - - - -
Социални проблеми, социална помощ 5 - - - - 3 - - -
Възпитание, образование 23 - 1 - - 16 1 1 -
Етнография, културна антропология
(нрави, обичаи, традиции, бит,
фолклор)
2 - - - - 1 - - 1
Езикознание 10 - - - - 8 - 2 -
Филология, лингвистика 10 - - - - 8 - 2 -
Естествени науки и математика 41 - - - - 33 - 2 -
Математика 3 - - - - - - 1 -
Естествени науки 38 - - - - 33 - 1 -
Техника. Медицина. Приложни науки 91 1 1 1 - 42 8 - -
Медицина, здравеопазване 29 1 1 - - 16 1 - -
Техника, технология, промишленост,
занаяти, строителство
32 - - - - 14 4 - -
Селско стопанство, ветеринарна
медицина
6 - - - - 2 3 - -
Домакинство и комунални услуги 2 - - - - - - - -
Управление, администрация и
организация на промишлеността,
търговията и комуникациите
22 - - 1 - 10 - - -
Изкуство и развлечения 35 - - - - 28 - - -
Планиране на населените места,
регионално, градско и селско
планиране, архитектура
4 - - - - 4 - - -
Пластични и графични изкуства,
фотография
2 - - - - 2 - - -
Музика, изпълнителско изкуство,
театър, филми, кино
24 - - - - 17 - - -
Игри и спорт 5 - - - - 5 - - -
Литература 41 - - - - 8 3 1 -
История на литературата и
литературна критика
4 - - - - 1 3 - -
Художествена литература 37 - - - - 7 - 1 -
География. История 31 - - - - 29 2 - -
География и пътешествия 8 - - - - 8 - - -
История, биографии, генеалогия,
хералдика
23 - - - - 21 2 - -
27.06.2023