Премини към основното съдържание

Издадена оригинална и преводна литература по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.06.xls

ИЗДАДЕНА ОРИГИНАЛНА И ПРЕВОДНА ЛИТЕРАТУРА ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Оригинална Преводна
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 11 828 5 566 9 232 3 527 2 596 2 038
Общ отдел 840 577 598 236 242 342
Философия, психология 494 254 301 138 193 116
Религия 240 98 140 43 100 56
Обществени науки 2 218 1 143 2 083 1 063 135 80
Социология, статистика 185 43 156 27 29 15
Политика, икономически науки, икономика 724 150 668 111 56 38
Право, публична администрация 332 73 319 67 13 6
Военно дело, военни науки 101 16 91 12 10 4
Социални проблеми, социална помощ 66 10 65 10 1 0
Възпитание, образование 759 844 734 827 25 16
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 51 9 50 8 1 0
Езикознание 232 212 223 208 9 4
Филология, лингвистика 232 212 223 208 9 4
Естествени науки и математика 403 190 386 179 17 11
Математика 111 50 109 47 2 3
Естествени науки 292 140 277 132 15 8
Техника. Медицина. Приложни науки 1 646 319 1 528 246 118 74
Медицина, здравеопазване 787 188 689 131 98 57
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 375 41 373 39 2 2
Селско стопанство, ветеринарна медицина 158 19 156 18 2 1
Домакинство и комунални услуги 73 38 65 26 8 12
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 253 34 245 32 8 2
Изкуство и развлечения 619 194 540 152 79 42
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 45 10 41 9 4 1
Пластични и графични изкуства, фотография 208 64 174 50 34 13
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 216 70 187 50 29 20
Игри и спорт 150 50 138 43 12 8
Литература 4 393 2 285 2 807 1 026 1 586 1 259
История на литературата и литературна критика 145 31 134 27 11 4
Художествена литература 4 248 2 254 2 673 999 1 575 1 255
География. История 743 292 626 237 117 55
География и пътешествия 49 41 45 39 4 1
История, биографии, генеалогия, хералдика 694 251 581 197 113 54
27.06.2023