Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по предназначение

Динамичен ред: Culture_1.04.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Предназначение Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 11 828 5 566 10 544 4 605 1 284 960
Обществено-политическа 63 19 60 19 3 0
Научна литература 3 369 459 3 292 447 77 12
Популярна литература 1 891 926 1 766 883 125 42
Научнопопулярна за възрастни 1 891 926 1 766 883 125 42
Професионална 150 53 132 41 18 12
Професионално-производствена 150 53 132 41 18 12
Учебна литература 1 543 1 363 1 452 1 151 91 212
Висши училища 842 105 829 103 13 2
Професионални гимназии и училища по изкуства 1 0 - - 1 0
Общообразователни и специални училища 445 1 129 394 962 51 167
Курсова 247 106 225 85 22 21
Учебно-методична 8 23 4 2 4 22
Художествена литература 3 281 1 506 3 075 1 461 206 45
Художествена литература за възрастни 3 281 1 506 3 075 1 461 206 45
Литература за деца и юноши 1 300 1 158 563 529 737 629
Художествена литература за деца и юноши 894 684 450 312 444 372
Научнопопулярна литература за деца и юноши 406 473 113 217 293 256
Официално-документална литература 70 21 69 21 1 0
Справочна литература 161 62 135 53 26 9
27.06.2023