Премини към основното съдържание

Първи издания на книги и брошури по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.03.xls

ПЪРВИ ИЗДАНИЯ НА КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 10 508 4 762 9 281 3 898 1 227 864
Общ отдел 798 558 500 316 298 243
Философия, психология 431 228 417 213 14 15
Религия 201 74 192 70 9 4
Обществени науки 1 868 857 1 762 736 106 121
Социология, статистика 171 38 167 37 4 1
Политика, икономически науки, икономика 640 128 616 124 24 4
Право, публична администрация 267 51 261 50 6 1
Военно дело, военни науки 88 12 86 12 2 0
Социални проблеми, социална помощ 55 8 51 7 4 1
Възпитание, образование 598 612 533 499 65 114
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 49 8 48 8 1 0
Езикознание 216 182 203 166 13 17
Филология, лингвистика 216 182 203 166 13 17
Естествени науки и математика 375 181 362 167 13 14
Математика 104 48 98 47 6 1
Естествени науки 271 132 264 120 7 13
Техника. Медицина. Приложни науки 1 524 289 1 470 279 54 10
Медицина, здравеопазване 721 168 695 163 26 4
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 353 38 347 38 6 1
Селско стопанство, ветеринарна медицина 152 17 147 17 5 1
Домакинство и комунални услуги 68 37 58 36 10 1
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 230 29 223 25 7 4
Изкуство и развлечения 561 173 502 155 59 18
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 42 9 42 9 - -
Пластични и графични изкуства, фотография 199 60 173 53 26 7
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 198 60 167 50 31 11
Игри и спорт 122 44 120 44 2 0
Литература 3 869 1 960 3 242 1 559 627 401
История на литературата и литературна критика 132 28 129 27 3 1
Художествена литература 3 737 1 932 3 113 1 532 624 400
География. История 665 261 631 239 34 22
География и пътешествия 46 40 40 27 6 13
История, биографии, генеалогия, хералдика 619 221 591 212 28 9
27.06.2023