Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.02.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРOШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 11 828 5 565 10 544 4 605 1 284 960
Общ отдел 840 577 537 331 303 246
Философия, психология 494 254 480 239 14 15
Религия 240 98 229 93 11 5
Обществени науки 2 218 1 143 2 094 952 124 191
Социология, статистика 185 43 181 42 4 1
Политика, икономически науки, икономика 724 150 700 146 24 4
Право, публична администрация 332 73 325 72 7 1
Военно дело, военни науки 101 16 97 15 4 1
Социални проблеми, социална помощ 66 10 62 9 4 1
Възпитание, образование 759 844 679 661 80 183
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 51 8 50 8 1 0
Езикознание 232 212 219 195 13 17
Филология, лингвистика 232 212 219 195 13 17
Естествени науки и математика 403 190 390 177 13 13
Математика 111 51 105 50 6 1
Естествени науки 292 140 285 127 7 13
Техника. Медицина. Приложни науки 1 646 320 1 591 309 55 11
Медицина, здравеопазване 787 188 760 183 27 5
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 375 41 369 40 6 1
Селско стопанство, ветеринарна медицина 158 19 153 18 5 1
Домакинство и комунални услуги 73 38 63 37 10 1
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 253 34 246 30 7 4
Изкуство и развлечения 619 194 557 176 62 18
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 45 10 45 10 0 0
Пластични и графични изкуства, фотография 208 63 182 56 26 7.15
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 216 71 182 60 34 10.9
Игри и спорт 150 50 148 50 2 0.2
Литература 4 427 2 285 3 738 1 862 689 423
История на литературата и литературна критика 145 32 142 31 3 1
Художествена литература 4 248 2 253 3 596 1 831 652 422
География. История 709 292 709 270   22
География и пътешествия 49 41 43 28 6 13
История, биографии, генеалогия, хералдика 694 251 666 242 28 9
27.06.2023