Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури

Динамичен ред: Culture_1.01.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ
Години Книги Брошури Книги и брошури на лице от населението - бр.
Брой Тираж Среден тираж на една книга Брой Тираж Среден тираж на една брошура
хиляди хиляди
2022 10 544 4 605.3 0.4 1 284 960.4 0.7 0.9
27.06.2023