Премини към основното съдържание

Издадени списания и бюлетини по предназначение и периодичност

Динамичен ред: Culture_1.18.xls

ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Предназначение Общо Периодичност
2 - 4 пъти месечно месечно
заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил.
Общо 503 7 108 841 9 2 315 87 112 3 876 450
За широката публика 149 6 039 619 8 2 315 87 52 3 137 348
Илюстровани информационни издания 1 6 6 - - - - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 56 654 70 2 283 5 18 318 42
Издания за жени, за мъже, семейни издания 23 3 971 300 3 1 966 72 13 1 838 178
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 7 75 30 - - - - - -
Популярни исторически и географски издания 1 100 20 - - - 1 100 20
Научно-популярни и технически издания 14 225 31 - - - 4 217 27
Издания за младежи и деца 15 338 55 1 16 4 6 257 34
Други издания за широка публика 32 671 108 2 49 6 10 407 46
Специализирани издания 354 1 069 223 1 0 0 60 739 102
Професионални издания 294 771 173 1 0 0 45 467 66
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 22 20 6 - - - 8 16 4
Издания на фирми, търговски дружества и др. 2 113 11 - - - 1 110 10
Официални издания 3 1 0 - - - - - -
Други издания за ограничена публика 33 163 32 - - - 6 147 22
ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Продължение и край)
Предназначение Периодичност
5 - 7 пъти годишно 1 - 4 пъти годишно Нередовно
заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил.
Общо 83 457 122 270 399 155 29 62 27
За широката публика 20 311 81 56 235 81 13 43 22
Илюстровани информационни издания - - - 1 6 6 - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 5 15 3 29 37 19 2 1 1
Издания за жени, за мъже, семейни издания - - - 4 144 38 3 23 12
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 1 60 20 4 2 2 2 13 8
Популярни исторически и географски издания - - - - - - - - -
Научно-популярни и технически издания 1 1 0 5 3 3 4 4 1
Издания за младежи и деца 6 40 12 2 25 5 - - -
Други издания за широка публика 7 194 46 11 19 8 2 1 1
Специализирани издания 63 146 41 214 165 75 16 19 5
Професионални издания 59 138 39 178 149 64 11 17 4
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 2 2 1 11 3 2 1 1 0
Издания на фирми, търговски дружества и др. 1 3 1 - - - - - -
Официални издания - - - 2 1 0 1 0 0
Други издания за ограничена публика 1 4 1 23 12 9 3 0 0
27.06.2023