Преподаватели по степени на Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011)


Динамичен ред: Edu_8.3.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (МСКО 2011) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
(Брой)
  2019/20
ОБЩО 108 584
Предучилищно образование (МСКО-0) 20 050
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 22 527
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3)1 44 927
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 186
Висше образование (МСКО-6, 7) 20 894
Колежи (МСКО-6) 676
Университети и специализирани висши училища (МСКО-6, 7) 20 218
В ТОВА ЧИСЛО В ЧАСТНИ
Всичко 5 166
Предучилищно образование (МСКО-0) 757
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 605
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3)1 1 553
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 149
Висше образование (МСКО-6, 7) 2 102
Колежи (МСКО-6) 96
Университети и специализирани висши училища (МСКО-6, 7) 2 006

1 Данните за прогимназиално и средно образование са представени общо, поради необходимостта от допълнително класифициране на образователните програми по нива на МСКО 2011.
24.04.2020
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.
 • Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година
  Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година
  Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба печатната публикация "Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година".
  В публикацията са представени основните резултати от проведеното през 2006 г. анкетно изследване на организираното от предприятията през 2005 г. професионално обучение (първоначално и продължаващо) за заетите в тях лица.
  Публикацията включва четири части:
 • Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)
  Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба електронната версия на публикацията "Класификация на областите на образование и обучение 2008" (КОО 2008). Тя има за цел да класифицира образователните програми по области на образование и обучение.

Страници