Преподаватели по степени на Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011)


Динамичен ред: Edu_8.3.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (МСКО 2011) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
(Брой)
  2018/19
ОБЩО 106 244
Предучилищно образование (МСКО-0) 19 799
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 20 854
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3)1 43 626
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 209
Висше образование (МСКО-6, 7) 21 756
Колежи (МСКО-6) 692
Университети и специализирани висши училища (МСКО-6, 7) 21 064
В ТОВА ЧИСЛО В ЧАСТНИ
Всичко 5 040
Предучилищно образование (МСКО-0) 680
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 503
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3)1 1 431
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 179
Висше образование (МСКО-6, 7) 2 247
Колежи (МСКО-6) 91
Университети и специализирани висши училища (МСКО-6, 7) 2 156

1 Данните за прогимназиално и средно образование са представени общо, поради необходимостта от допълнително класифициране на образователните програми по нива на МСКО 2011.
25.04.2019
 • Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година
  Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година
  Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба печатната публикация "Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година".
  В публикацията са представени основните резултати от проведеното през 2006 г. анкетно изследване на организираното от предприятията през 2005 г. професионално обучение (първоначално и продължаващо) за заетите в тях лица.
  Публикацията включва четири части:
 • Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)
  Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба електронната версия на публикацията "Класификация на областите на образование и обучение 2008" (КОО 2008). Тя има за цел да класифицира образователните програми по области на образование и обучение.

Страници