Премини към основното съдържание

Преподаватели по степени на Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011)

Динамичен ред: Edu_8.3.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (МСКО 2011) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
(Брой)
  2023/24
ОБЩО 109 972
Предучилищно образование (МСКО-0) 20 001
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 23 016
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3) 45 647
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 210
Висше образование (МСКО-6, 7) 21 098
В колежи (МСКО-6) 625
В университети и специализирани висши училища (МСКО-6, 7) 20 473
В ТОВА ЧИСЛО В ЧАСТНИ
Всичко 5 419
Предучилищно образование (МСКО-0) 825
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 703
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3) 1 768
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 151
Висше образование (МСКО-6, 7) 1 972
В колежи (МСКО-6) 90
В университети и специализирани висши училища (МСКО-6, 7) 1 882
26.04.2024