Премини към основното съдържание

Записани учащи по степени на Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011)

Динамичен ред: Edu_8.2.xls

ЗАПИСАНИ УЧАЩИ ПО СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (МСКО 2011) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
(Брой)
  2022/23
ОБЩО 1 155 980
Предучилищно образование (МСКО-0) 216 481
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 232 549
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3) 476 738
Професионално обучение за възрастни - I степен професионална квалификация (МСКО-2) 3 711
Професионално обучение за възрастни - II степен професионална квалификация (МСКО-3) 2 092
Професионално обучение за възрастни - III степен професионална квалификация (МСКО-3) 2 476
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 603
Професионално обучение за възрастни - IV степен професионална квалификация (МСКО-4) -
Висше образование (МСКО-6, 7, 8) 221 330
Образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (МСКО-6) 6 783
Образователно-квалификационна степен "бакалавър" (МСКО-6) 135 947
Образователно-квалификационна степен "магистър" (МСКО-7) 72 052
Образователна и научна степен "доктор" (МСКО-8) 6 548
В ТОВА ЧИСЛО В ЧАСТНИ 53 801
Предучилищно образование (МСКО-0) 5 977
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 5 141
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3) 9 423
Професионално обучение за възрастни - I степен професионална квалификация (МСКО-2) 2 671
Професионално обучение за възрастни - II степен професионална квалификация (МСКО-3) 1 604
Професионално обучение за възрастни - III степен професионална квалификация (МСКО-3) 1 652
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 456
Професионално обучение за възрастни - IV степен професионална квалификация (МСКО-4) -
Висше образование (МСКО-6, 7, 8) 26 877
Образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (МСКО-6) 1 188
Образователно-квалификационна степен "бакалавър" (МСКО-6) 18 558
Образователно-квалификационна степен "магистър" (МСКО-7) 6 842
Образователна и научна степен "доктор" (МСКО-8) 289
26.04.2023