Премини към основното съдържание

Записани учащи по степени на Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011)

Динамичен ред: Edu_8.2.xls

ЗАПИСАНИ УЧАЩИ ПО СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (МСКО 2011) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
(Брой)
  2023/24
ОБЩО 1 133 894
Предучилищно образование (МСКО-0) 216 857
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 234 521
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3) 476 470
Професионално обучение за възрастни - I степен професионална квалификация (МСКО-2) 3 464
Професионално обучение за възрастни - II степен професионална квалификация (МСКО-3) 2 258
Професионално обучение за възрастни - III степен професионална квалификация (МСКО-3) 3 034
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 682
Професионално обучение за възрастни - IV степен професионална квалификация (МСКО-4) -
Висше образование (МСКО-6, 7, 8) 196 608
Образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (МСКО-6) 6 321
Образователно-квалификационна степен "бакалавър" (МСКО-6) 123 335
Образователно-квалификационна степен "магистър" (МСКО-7) 60 857
Образователна и научна степен "доктор" (МСКО-8) 6 095
В ТОВА ЧИСЛО В ЧАСТНИ 50 503
Предучилищно образование (МСКО-0) 6 129
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) 5 206
Прогимназиално и средно образование (V-VII и VIII-XII клас, МСКО-2, 3) 10 036
Професионално обучение за възрастни - I степен професионална квалификация (МСКО-2) 2 555
Професионално обучение за възрастни - II степен професионална квалификация (МСКО-3) 1 832
Професионално обучение за възрастни - III степен професионална квалификация (МСКО-3) 2 277
Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) 454
Професионално обучение за възрастни - IV степен професионална квалификация (МСКО-4) -
Висше образование (МСКО-6, 7, 8) 22 014
Образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (МСКО-6) 1 098
Образователно-квалификационна степен "бакалавър" (МСКО-6) 16 304
Образователно-квалификационна степен "магистър" (МСКО-7) 4 442
Образователна и научна степен "доктор" (МСКО-8) 170
26.04.2024