Премини към основното съдържание

Учебни институции по вид и форма на собственост

Динамичен ред: Edu_8.1.xls

УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ВИД И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
(Брой)
  2023/24
ОБЩО 4 509
Детски градини 1 827
Общообразователни и специални училища1 1 939
Начални (I-IV клас) 128
Основни (I-VII клас) 1 123
Обединени (I - X кл.) 74
Гимназии (VIII-XII) 115
Средни (I-XII клас) 499
Професионални училища 421
Училища по изкуствата 21
Спортни училища 25
Професионални гимназии 356
Професионални колежи след средно образование 19
Центрове за професионално обучение2 271
Висши училища 51
Университети и специализирани висши училища 48
Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища 17
Самостоятелни колежи 3
В ТОВА ЧИСЛО ЧАСТНИ 526
Детски градини 123
Общообразователни и специални училища 94
Начални (I-IV клас) 9
Основни (I-VII клас) 33
Обединени (I - X кл.) -
Гимназии (VIII-XII) 19
Средни (I-XII клас) 33
Професионални училища 30
Училища по изкуствата -
Професионални гимназии 14
Професионални колежи след средно образование 16
Центрове за професионално обучение2 266
Висши училища 13
Университети и специализирани висши училища 10
Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища -
Самостоятелни колежи 3

1 Вкл. българските училища в чужбина, финансирани от държавата.
2 Центрове, провеждащи обучение по програми за придобиване на степен на професионална квалификация.
26.04.2024