Премини към основното съдържание

Учебни институции по вид и форма на собственост

Динамичен ред: Edu_8.1.xls

УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ВИД И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(Брой)
  2021/22
ОБЩО 4 536
Детски градини 1 817
Общообразователни и специални училища1 1 956
Начални (I-IV клас) 126
Основни (I-VII клас) 1 136
Обединени (I - X кл.) 75
Гимназии (VIII-XII) 116
Средни (I-XII клас) 503
Професионални училища 417
Училища по изкуствата 21
Спортни училища 25
Професионални гимназии 350
Професионални колежи след средно образование 21
Центрове за професионално обучение2 292
Висши училища 54
Университети и специализирани висши училища 50
Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища 17
Самостоятелни колежи 4
В ТОВА ЧИСЛО ЧАСТНИ 544
Детски градини 117
Общообразователни и специални училища 96
Начални (I-IV клас) 7
Основни (I-VII клас) 34
Обединени (I - X кл.) -
Гимназии (VIII-XII) 20
Средни (I-XII клас) 35
Професионални училища 27
Училища по изкуствата -
Професионални гимназии 8
Професионални колежи след средно образование 19
Центрове за професионално обучение2 288
Висши училища 16
Университети и специализирани висши училища 12
Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища -
Самостоятелни колежи 4

1 Вкл. българските училища в чужбина, финансирани от държавата.
2 Центрове, провеждащи обучение по програми за придобиване на степен на професионална квалификация.
26.04.2022