Премини към основното съдържание

Участие в някакъв вид самостоятелно обучение


УЧАСТИЕ В НЯКАКЪВ ВИД САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г.
  Общо - бр. Участвали Неучаствали
брой % брой %
Общо 3 966 507 2 013 413 50.8 1 953 093 49.2
По пол
Мъже 2 000 913 982 328 49.1 1 018 585 50.9
Жени 1 965 594 1 031 086 52.5 934 508 47.5
По възраст
25 - 34 944 783 551 224 58.3 393 559 41.7
35 - 54 2 039 684 1 041 911 51.1 997 773 48.9
55 - 64 982 040 420 279 42.8 561 761 57.2
По образование
Основно и по-ниско образование 635 450 124 118 19.5 511 332 80.5
Средно образование 2 171 866 1 042 827 48.0 1 129 039 52.0
Висше образование 1 159 191 846 469 73.0 312 722 27.0
По трудов статус1
Заети 2 739 146 1 589 931 58.0 1 149 215 42.0
Безработни 606 433 184 130 30.4 422 303 69.6
Икономически неактивни 620 928 239 353 38.5 381 575 61.5
По местоживеене
В градовете 2 952 944 1 650 190 55.9 1 302 754 44.1
В селата 1 013 563 363 224 35.8 650 339 64.2

1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
15.09.2017