Премини към основното съдържание

Придобили степен на професионална квалификация в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол, степен на ПК и форма на собственост на образователната институция

Динамичен ред: Edu_4.1.xls

ПРИДОБИЛИ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЦПО, ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ ПО ПОЛ, СТЕПЕН НА ПК И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ
(Брой)
Форма на собственост
    Степен на професионална квалификация
2020
Общо Мъже Жени
Общо 8 876 3 587 5 289
Първа степен 3 805 1 528 2 277
Втора степен 2 293 539 1 754
Трета степен 2 744 1 519 1 225
Четвърта степен 34 1 33
Държавна 1 284 549 735
Първа степен 378 142 236
Втора степен 484 141 343
Трета степен 422 266 156
Четвърта степен - - -
Частна 7 592 3 038 4 554
Първа степен 3 427 1 386 2 041
Втора степен 1 809 398 1 411
Трета степен 2 322 1 253 1 069
Четвърта степен 34 1 33
26.04.2021