Премини към основното съдържание

Придобили степен на професионална квалификация в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол, степен на ПК и форма на собственост на образователната институция

Динамичен ред: Edu_4.1.xls

ПРИДОБИЛИ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЦПО, ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ ПО ПОЛ, СТЕПЕН НА ПК И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ
(Брой)
Форма на собственост на образователната институция
Степен на професионална квалификация
2022
Общо Мъже Жени
Общо 8 027 3 186 4 841
Първа степен 3 590 1 340 2 250
Втора степен 1 943 451 1 492
Трета степен 2 494 1 395 1 099
Четвърта степен - - -
Държавна 1 887 807 1 080
Първа степен 997 361 636
Втора степен 350 105 245
Трета степен 540 341 199
Четвърта степен - - -
Частна 6 140 2 379 3 761
Първа степен 2 593 979 1 614
Втора степен 1 593 346 1 247
Трета степен 1 954 1 054 900
Четвърта степен - - -
26.04.2023