Премини към основното съдържание

Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Edu_1.2.2.xls

ГРУПОВ НЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 1
(Проценти)
Статистически зони,
статистически райони и
области
2021/22 2
Общо 79.1
Северна и Югоизточна България 78.0
Северозападен 80.1
Видин 80.7
Враца 88.2
Ловеч 79.6
Монтана 77.4
Плевен 76.3
Северен централен 79.9
Велико Търново 80.6
Габрово 85.7
Разград 80.6
Русе 78.0
Силистра 76.3
Североизточен 77.7
Варна 81.2
Добрич 75.9
Търговище 67.4
Шумен 75.9
Югоизточен 75.9
Бургас 79.0
Сливен 65.2
Стара Загора 79.0
Ямбол 77.3
Югозападна и Южна централна България 80.2
Югозападен 83.5
Благоевград 89.6
Кюстендил 81.6
Перник 87.7
София 86.6
София (столица) 81.6
Южен централен 75.4
Кърджали 58.7
Пазарджик 72.3
Пловдив 79.3
Смолян 85.3
Хасково 76.0

1 Kоефициентът е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
2 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни.
26.04.2022