Премини към основното съдържание

Деца в детските градини по пол и възраст

Динамичен ред: Edu_1.1.2.xls

ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ1
(Брой)
Възраст 2021/222
Общо 214 847
Под 3 7 612
3 45 496
4 50 830
5 56 494
6 53 733
7 646
Над 7 36
Момчета 110 515
Под 3 3 800
3 23 469
4 25 983
5 28 888
6 27 902
7 448
Над 7 25
Момичета 104 332
Под 3 3 812
3 22 027
4 24 847
5 27 606
6 25 831
7 198
Над 7 11

1 Включително децата в подготвителните групи в училищата.
2 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни.
26.04.2022