Премини към основното съдържание

Висши училища, преподаватели, записани студенти и завършили във висшите училища по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Edu_3.8.xls

ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ И ЗАВЪРШИЛИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Висши училища Преподаватели
Общо Колежи Университети и специализирани висши училища Общо В колежи В университети и специализирани висши училища
Общо В т.ч. на основна работа Общо В т.ч. на основна работа
Общо 51 3 48 20 882 622 313 20 260 12 773
Северна и Югоизточна България 17 - 17 6 797 285 163 6 512 4 709
Северозападен 2 - 2 828 73 50 755 560
Видин - - - 9 - - 9 7
Враца - - - 224 - - 224 41
Ловеч - - - 12 12 9 - -
Плевен 2 - 2 583 61 41 522 512
Северен централен 5 - 5 1 950 - - 1 950 1 431
Велико Търново 3 - 3 1 192 - - 1 192 863
Габрово 1 - 1 179 - - 179 142
Разград - - - 41 - - 41 10
Русе 1 - 1 461 - - 461 403
Силистра - - - 77 - - 77 13
Североизточен 7 - 7 2 503 61 34 2 442 1 911
Варна 6 - 6 1 934 24 24 1 910 1 560
Добрич - - - 37 37 10 - -
Шумен 1 - 1 532 - - 532 351
Югоизточен 3 - 3 1 516 151 79 1 365 807
Бургас 2 - 2 630 42 35 588 306
Сливен - - - 218 34 17 184 65
Стара Загора 1 - 1 597 75 27 522 387
Ямбол - - - 71 - - 71 49
Югозападна и Южна централна България 34 3 31 14 085 337 150 13 748 8 064
Югозападен 27 3 24 11 058 291 114 10 767 6 272
Благоевград 3 1 2 761 33 23 728 485
Перник 1 - 1 30 - - 30 22
София 1 - 1 34 - - 34 34
София (столица) 22 2 20 10 233 258 91 9 975 5 731
Южен централен 7 - 7 3 027 46 36 2 981 1 792
Кърджали - - - 165 - - 165 25
Пловдив 7 - 7 2 690 46 36 2 644 1 737
Смолян - - - 137 - - 137 19
Хасково - - - 35 - - 35 11
В т.ч. жени
Общо х х х 10 802 375 177 10 427 6 763
Северна и Югоизточна България х х х 3 565 170 90 3 395 2 506
Северозападен х х х 485 49 32 436 317
Видин х х х 3 - - 3 1
Враца х х х 144 - - 144 30
Ловеч х х х 3 3 2 - -
Плевен х х х 335 46 30 289 286
Северен централен х х х 908 - - 908 693
Велико Търново х х х 594 - - 594 444
Габрово х х х 59 - - 59 45
Разград х х х 15 - - 15 8
Русе х х х 212 - - 212 188
Силистра х х х 28 - - 28 8
Североизточен х х х 1 330 33 15 1 297 1 018
Варна х х х 1 012 10 10 1 002 824
Добрич х х х 23 23 5 - -
Шумен х х х 295 - - 295 194
Югоизточен х х х 842 88 43 754 478
Бургас х х х 355 25 18 330 189
Сливен х х х 110 16 9 94 34
Стара Загора х х х 348 47 16 301 231
Ямбол х х х 29 - - 29 24
Югозападна и Южна централна България х х х 7 237 205 87 7 032 4 257
Югозападен х х х 5 601 174 62 5 427 3 229
Благоевград х х х 438 12 8 426 291
Перник х х х 8 - - 8 6
София х х х 20 - - 20 20
София (столица) х х х 5 135 162 54 4 973 2 912
Южен централен х х х 1 636 31 25 1 605 1 028
Кърджали х х х 87 - - 87 16
Пловдив х х х 1 452 31 25 1 421 991
Смолян х х х 74 - - 74 12
Хасково х х х 23 - - 23 9
ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ И ЗАВЪРШИЛИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Записани студенти Завършили
Общо В колежи В университети и специализирани висши училища Общо В колежи В университети и специализирани висши училища
Професионален бакалавър Бакалавър Магистър Професионален бакалавър Бакалавър Магистър
Общо 214 782 6 783 135 947 72 052 47 675 1 795 23 295 22 585
Северна и Югоизточна България 74 488 3 512 46 865 24 111 17 843 950 8 624 8 269
Северозападен 5 375 848 2 176 2 351 990 225 412 353
Видин 391 - 391 - 79 - 79 -
Враца 1 246 260 986 - 201 57 144 -
Ловеч 136 136 - - 40 40 - -
Плевен 3 602 452 799 2 351 670 128 189 353
Северен централен 25 618 - 18 890 6 728 7 121 - 3 663 3 458
Велико Търново 15 485 - 10 966 4 519 5 021 - 2 446 2 575
Габрово 4 248 - 3 363 885 758 - 434 324
Разград 236 - 200 36 47 - 23 24
Русе 5 385 - 4 097 1 288 1 258 - 723 535
Силистра 264 - 264 - 37 - 37 -
Североизточен 29 501 1 596 18 196 9 709 6 726 456 3 245 3 025
Варна 22 226 1 010 13 914 7 302 4 592 314 2 519 1 759
Добрич 586 586 - - 142 142 - -
Шумен 6 689 - 4 282 2 407 1 992 - 726 1 266
Югоизточен 13 994 1 068 7 603 5 323 3 006 269 1 304 1 433
Бургас 6 251 427 3 610 2 214 1 323 111 613 599
Сливен 1 458 217 700 541 500 62 132 306
Стара Загора 5 560 424 2 676 2 460 1 015 96 439 480
Ямбол 725 - 617 108 168 - 120 48
Югозападна и Южна централна България 140 294 3 271 89 082 47 941 29 832 845 14 671 14 316
Югозападен 103 126 2 606 64 652 35 868 21 426 710 10 583 10 133
Благоевград 8 248 471 5 742 2 035 2 695 187 1 299 1 209
Перник 68 - 47 21 3 - 1 2
София 1 271 95 941 235 465 22 301 142
София (столица) 93 539 2 040 57 922 33 577 18 263 501 8 982 8 780
Южен централен 37 168 665 24 430 12 073 8 406 135 4 088 4 183
Кърджали 566 - 566 - 107 - 107 -
Пловдив 34 353 665 21 933 11 755 7 596 135 3 517 3 944
Смолян 1 311 - 1 121 190 405 - 246 159
Хасково 938 - 810 128 298 - 218 80
В т.ч. жени
Общо 120 333 4 011 72 095 44 227 29 646 1 068 13 790 14 788
Северна и Югоизточна България 42 934 2 220 25 159 15 555 11 152 611 5 030 5 511
Северозападен 3 507 534 1 587 1 386 634 142 308 184
Видин 216 - 216 - 55 - 55 -
Враца 966 102 864 - 145 18 127 -
Ловеч 54 54 - - 11 11 - -
Плевен 2 271 378 507 1 386 423 113 126 184
Северен централен 14 157 - 9 780 4 377 4 286 - 2 029 2 257
Велико Търново 9 759 - 6 546 3 213 3 309 - 1 469 1 840
Габрово 1 069 - 774 295 226 - 130 96
Разград 154 - 129 25 34 - 20 14
Русе 3 023 - 2 179 844 703 - 396 307
Силистра 152 - 152 - 14 - 14 -
Североизточен 16 047 1 066 8 863 6 118 4 255 321 1 816 2 118
Варна 11 114 704 6 206 4 204 2 680 222 1 367 1 091
Добрич 362 362 - - 99 99 - -
Шумен 4 571 - 2 657 1 914 1 476 - 449 1 027
Югоизточен 9 223 620 4 929 3 674 1 977 148 877 952
Бургас 4 216 213 2 392 1 611 895 53 423 419
Сливен 820 104 405 311 254 29 68 157
Стара Загора 3 953 303 1 935 1 715 781 66 353 362
Ямбол 234 - 197 37 47 - 33 14
Югозападна и Южна централна България 77 399 1 791 46 936 28 672 18 494 457 8 760 9 277
Югозападен 55 233 1 326 32 755 21 152 12 869 357 6 154 6 358
Благоевград 5 241 193 3 552 1 496 1 877 65 891 921
Перник 20 - 15 5 - - - -
София 784 42 574 168 301 10 195 96
София (столица) 49 188 1 091 28 614 19 483 10 691 282 5 068 5 341
Южен централен 22 166 465 14 181 7 520 5 625 100 2 606 2 919
Кърджали 401 - 401 - 78 - 78 -
Пловдив 20 526 465 12 720 7 341 5 102 100 2 218 2 784
Смолян 553 - 472 81 193 - 118 75
Хасково 686 - 588 98 252 - 192 60
26.04.2023