Премини към основното съдържание

Завършили висше образование по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_3.6.2.xls

ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (КОО-2015) ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Брой)
Тесни области на образованието Професионален бакалавър Бакалавър Магистър Доктор
Общо 1 712 23 151 20 395 1 097
Образование 107 2 454 3 188 112
Образование, интердисциплинарни програми и квалификации - - 47 -
Изкуства 13 937 364 66
Хуманитарни науки (без езици) 9 253 205 51
Езици - 827 339 39
Изкуства и хуманитарни науки, интердисциплинарни програми и квалификации - 13 - -
Науки за обществото и човешкото поведение - 3 225 1 644 157
Журналистика и информация - 416 138 49
Бизнес и администрация 201 6 152 4 907 92
Право - - 1 278 32
Бизнес, администрация и право, интердисциплинарни програми и квалификации 28 108 227 -
Биологически науки и сродни на тях - 282 132 52
Околна среда - 134 79 10
Физически, химически и науки за земята - 270 193 59
Математика и статистика - 102 36 7
Информационно-комуникационни технологии 77 1 318 732 20
Технически науки и технически професии 307 2 427 1 288 77
Добив и производствени технологии 16 314 171 14
Архитектура и строителство - 154 530 15
Технически науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации - 113 113 -
Селско стопанство 7 319 283 12
Горско стопанство - 44 64 7
Рибно стопанство - 10 - 1
Ветеринарна медицина - - 135 5
Здравеопазване 655 974 2 662 156
Социални услуги 10 357 155 8
Здравеопазване и социални услуги, интердисциплинарни програми и квалификации - - - 21
Персонални услуги 249 814 354 -
Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 33 8 59 9
Сигурност - 823 888 22
Транспортни услуги - 303 184 4
26.04.2021