Премини към основното съдържание

Завършили висше образование по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_3.6.2.xls

ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Брой)
Тесни области на образованието Професионален бакалавър Бакалавър Магистър Доктор
Общо 1 795 23 295 22 585 1 101
Образование 139 2 976 4 497 78
Образование, интердисциплинарни програми и квалификации - - 59 -
Изкуства 11 1 089 429 56
Хуманитарни науки (без езици) - 294 244 58
Езици - 879 437 42
Изкуства и хуманитарни науки, интердисциплинарни програми и квалификации - 9 10 -
Науки за обществото и човешкото поведение - 2 607 1 743 120
Журналистика и информация - 335 129 45
Бизнес и администрация 268 5 560 4 786 105
Право     1 177 43
Бизнес, администрация и право, интердисциплинарни програми и квалификации 14 149 222 -
Биологически науки и сродни на тях - 335 147 50
Околна среда - 124 75 14
Физически, химически и науки за Земята - 260 172 47
Математика и статистика - 101 56 15
Информационно-комуникационни технологии 106 1 530 676 36
Технически науки и технически професии 288 2 478 1 483 89
Добив и производствени технологии 20 283 171 13
Архитектура и строителство - 115 445 21
Технически науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации - 130 142 2
Селско стопанство 10 369 261 13
Горско стопанство - 52 51 3
Рибно стопанство - 3 - -
Ветеринарна медицина - - 194 4
Здравеопазване 675 1 168 3 233 175
Социални услуги 4 249 183 2
Здравеопазване и социални услуги, интердисциплинарни програми и квалификации - - - 23
Персонални услуги 235 807 344 4
Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 25 9 110 13
Сигурност - 1 055 972 20
Транспортни услуги - 329 137 10
26.04.2023