Премини към основното съдържание

Завършили висше образование по образователно-квалификационна степен и пол

Динамичен ред: Edu_3.6.1.xls

ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ПОЛ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Брой)
  2022
Общо 48 776
Професионален бакалавър 1 795
Бакалавър 23 295
Магистър 22 585
Доктор 1 101
Мъже 18 529
Професионален бакалавър 727
Бакалавър 9 505
Магистър 7 797
Доктор 500
Жени 30 247
Професионален бакалавър 1 068
Бакалавър 13 790
Магистър 14 788
Доктор 601
26.04.2023