Премини към основното съдържание

Завършили висше образование по образователно-квалификационна степен и пол

Динамичен ред: Edu_3.6.1.xls

ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ПОЛ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Брой)
  2020
Общо 46 355
Професионален бакалавър 1 712
Бакалавър 23 151
Магистър 20 395
Доктор 1 097
Мъже 18 197
Професионален бакалавър 680
Бакалавър 9 618
Магистър 7 400
Доктор 499
Жени 28 158
Професионален бакалавър 1 032
Бакалавър 13 533
Магистър 12 995
Доктор 598
26.04.2021