Премини към основното съдържание

Висши училища по вид

Динамичен ред: Edu_3.5.xls

ВИСШИ УЧИЛИЩА ПО ВИД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(Брой)
  2021/22
Общо1 54
Университети и специализирани висши училища 50
Колежи 21
Самостоятелни колежи 4
Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища 17

1 Включва университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи.
26.04.2022