Премини към основното съдържание

Висши училища по вид

Динамичен ред: Edu_3.5.xls

ВИСШИ УЧИЛИЩА ПО ВИД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
(Брой)
  2022/23
Общо1 51
Университети и специализирани висши училища 48
Колежи 20
Самостоятелни колежи 3
Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища 17

1 Включва университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи.
26.04.2023