Премини към основното съдържание

Преподавателски състав по групи висши училища, академична длъжност, пол, вид на заетостта и форма на собственост на висшето училище

Динамичен ред: Edu_3.4.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПО ГРУПИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ, ПОЛ, ВИД НА ЗАЕТОСТТА И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
(Брой)
  Общо В държавни висши училища В частни висши училища
Общо
Общо 20 882 19 023 1 859
в т.ч. жени 10 802 9 896 906
Професори 2 891 2 545 346
в т.ч. жени 1 293 1 157 136
Доценти 5 576 5 096 480
в т.ч. жени 2 694 2 458 236
Асистенти 8 054 7 579 475
в т.ч. жени 4 316 4 067 249
Преподаватели 4 261 3 703 558
в т.ч. жени 2 449 2 164 285
Други 100 100 -
в т.ч. жени 50 50 -
В т.ч. на основен трудов договор 13 086 12 190 896
в т.ч. жени 6 940 6 457 483
Професори 1 848 1 666 182
в т.ч. жени 840 771 69
Доценти 4 268 3 968 300
в т.ч. жени 2 138 1 972 166
Асистенти 5 726 5 421 305
в т.ч. жени 3 129 2 961 168
Преподаватели 1 144 1 035 109
в т.ч. жени 783 703 80
Други 100 100 -
в т.ч. жени 50 50 -
В университетите и специализираните висши училища
Общо 20 260 18 484 1 776
в т.ч. жени 10 427 9 556 871
Професори 2 814 2 482 332
в т.ч. жени 1 255 1 125 130
Доценти 5 418 4 962 456
в т.ч. жени 2 608 2 382 226
Асистенти 7 886 7 431 455
в т.ч. жени 4 210 3 969 241
Преподаватели 4 044 3 511 533
в т.ч. жени 2 306 2 032 274
Други 98 98 -
в т.ч. жени 48 48 -
В т.ч. на основен трудов договор 12 773 11 928 845
в т.ч. жени 6 763 6 303 460
Професори 1 823 1 648 175
в т.ч. жени 834 766 68
Доценти 4 196 3 911 285
в т.ч. жени 2 103 1 944 159
Асистенти 5 637 5 347 290
в т.ч. жени 3 080 2 919 161
Преподаватели 1 019 924 95
в т.ч. жени 698 626 72
Други 98 98 -
в т.ч. жени 48 48 -
В колежите
Общо 622 539 83
в т.ч. жени 375 340 35
Професори 77 63 14
в т.ч. жени 38 32 6
Доценти 158 134 24
в т.ч. жени 86 76 10
Асистенти 168 148 20
в т.ч. жени 106 98 8
Преподаватели 217 192 25
в т.ч. жени 143 132 11
Други 2 2 -
в т.ч. жени 2 2 -
В т.ч. на основен трудов договор 313 262 51
в т.ч. жени 177 154 23
Професори 25 18 7
в т.ч. жени 6 5 1
Доценти 72 57 15
в т.ч. жени 35 28 7
Асистенти 89 74 15
в т.ч. жени 49 42 7
Преподаватели 125 111 14
в т.ч. жени 85 77 8
Други 2 2 -
в т.ч. жени 2 2 -
26.04.2023