Премини към основното съдържание

Преподавателски състав по групи висши училища, академична длъжност, пол, вид на заетостта и форма на собственост на висшето училище

Динамичен ред: Edu_3.4.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПО ГРУПИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ, ПОЛ, ВИД НА ЗАЕТОСТТА И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
(Брой)
  Общо В държавни висши училища В частни висши училища
Общо
Общо 20 716 18 715 2 001
в т.ч. жени 10 605 9 607 998
Професори 3 158 2 787 371
в т.ч. жени 1 303 1 164 139
Доценти 5 775 5 262 513
в т.ч. жени 2 759 2 507 252
Асистенти 7 972 7 545 427
в т.ч. жени 4 265 4 035 230
Преподаватели 3 742 3 052 690
в т.ч. жени 2 247 1 870 377
Други 69 69 -
в т.ч. жени 31 31 -
В т.ч. на основен трудов договор 12 861 11 918 943
в т.ч. жени 6 747 6 251 496
Професори 1 880 1 691 189
в т.ч. жени 798 725 73
Доценти 4 236 3 911 325
в т.ч. жени 2 088 1 915 173
Асистенти 5 571 5 258 313
в т.ч. жени 3 062 2 894 168
Преподаватели 1 105 989 116
в т.ч. жени 768 686 82
Други 69 69 -
в т.ч. жени 31 31 -
В университетите и специализираните висши училища
Общо 20 039 18 131 1 908
в т.ч. жени 10 208 9 253 955
Професори 3 062 2 710 352
в т.ч. жени 1 260 1 130 130
Доценти 5 608 5 117 491
в т.ч. жени 2 669 2 426 243
Асистенти 7 806 7 401 405
в т.ч. жени 4 174 3 955 219
Преподаватели 3 497 2 837 660
в т.ч. жени 2 074 1 711 363
Други 66 66 -
в т.ч. жени 31 31 -
В т.ч. на основен трудов договор 12 556 11 666 890
в т.ч. жени 6 569 6 098 471
Професори 1 845 1 665 180
в т.ч. жени 788 718 70
Доценти 4 173 3 861 312
в т.ч. жени 2 058 1 891 167
Асистенти 5 499 5 198 301
в т.ч. жени 3 020 2 858 162
Преподаватели 973 876 97
в т.ч. жени 672 600 72
Други 66 66 -
в т.ч. жени 31 31 -
В колежите
Общо 677 584 93
в т.ч. жени 397 354 43
Професори 96 77 19
в т.ч. жени 43 34 9
Доценти 167 145 22
в т.ч. жени 90 81 9
Асистенти 166 144 22
в т.ч. жени 91 80 11
Преподаватели 245 215 30
в т.ч. жени 173 159 14
Други 3 3 -
в т.ч. жени - - -
В т.ч. на основен трудов договор 305 252 53
в т.ч. жени 178 153 25
Професори 35 26 9
в т.ч. жени 10 7 3
Доценти 63 50 13
в т.ч. жени 30 24 6
Асистенти 72 60 12
в т.ч. жени 42 36 6
Преподаватели 132 113 19
в т.ч. жени 96 86 10
Други 3 3 -
в т.ч. жени - - -
26.04.2021