Премини към основното съдържание

Студенти по образователно-квалификационна степен, гражданство, форма на обучение и пол във висшите училища по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_3.1.1.xls

СТУДЕНТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ГРАЖДАНСТВО, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПОЛ, ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
(Брой)
  Общо В държавни висши училища В частни висши училища
Общо 219 791 192 140 27 651
Професионален бакалавър 7 991 6 427 1 564
Бакалавър 139 765 120 426 19 339
Магистър 72 035 65 287 6 748
Мъже 99 918 87 748 12 170
Професионален бакалавър 3 816 2 906 910
Бакалавър 66 965 58 198 8 767
Магистър 29 137 26 644 2 493
Жени 119 873 104 392 15 481
Професионален бакалавър 4 175 3 521 654
Бакалавър 72 800 62 228 10 572
Магистър 42 898 38 643 4 255
Български граждани
Всичко 202 456 176 270 26 186
Професионален бакалавър 7 334 6 231 1 103
Бакалавър 135 067 116 576 18 491
Магистър 60 055 53 463 6 592
Мъже 90 755 79 425 11 330
Професионален бакалавър 3 431 2 802 629
Бакалавър 64 115 55 816 8 299
Магистър 23 209 20 807 2 402
Жени 111 701 96 845 14 856
Професионален бакалавър 3 903 3 429 474
Бакалавър 70 952 60 760 10 192
Магистър 36 846 32 656 4 190
Чужденци
Всичко 17 335 15 870 1 465
Професионален бакалавър 657 196 461
Бакалавър 4 698 3 850 848
Магистър 11 980 11 824 156
Мъже 9 163 8 323 840
Професионален бакалавър 385 104 281
Бакалавър 2 850 2 382 468
Магистър 5 928 5 837 91
Жени 8 172 7 547 625
Професионален бакалавър 272 92 180
Бакалавър 1 848 1 468 380
Магистър 6 052 5 987 65
Редовна форма на обучение 157 780 142 983 14 797
Професионален бакалавър 6 734 5 991 743
Бакалавър 102 858 92 026 10 832
Магистър 48 188 44 966 3 222
Мъже 73 330 66 908 6 422
Професионален бакалавър 3 089 2 634 455
Бакалавър 49 143 44 307 4 836
Магистър 21 098 19 967 1 131
Жени 84 450 76 075 8 375
Професионален бакалавър 3 645 3 357 288
Бакалавър 53 715 47 719 5 996
Магистър 27 090 24 999 2 091
Български граждани
Всичко 140 843 127 280 13 563
Професионален бакалавър 6 227 5 795 432
Бакалавър 98 264 88 237 10 027
Магистър 36 352 33 248 3 104
Мъже 64 356 58 659 5 697
Професионален бакалавър 2 778 2 530 248
Бакалавър 46 340 41 947 4 393
Магистър 15 238 14 182 1 056
Жени 76 487 68 621 7 866
Професионален бакалавър 3 449 3 265 184
Бакалавър 51 924 46 290 5 634
Магистър 21 114 19 066 2 048
Чужденци
Всичко 16 937 15 703 1 234
Професионален бакалавър 507 196 311
Бакалавър 4 594 3 789 805
Магистър 11 836 11 718 118
Мъже 8 974 8 249 725
Професионален бакалавър 311 104 207
Бакалавър 2 803 2 360 443
Магистър 5 860 5 785 75
Жени 7 963 7 454 509
Професионален бакалавър 196 92 104
Бакалавър 1 791 1 429 362
Магистър 5 976 5 933 43
Задочна форма на обучение 52 523 43 101 9 422
Професионален бакалавър 1 257 436 821
Бакалавър 30 885 25 077 5 808
Магистър 20 381 17 588 2 793
Мъже 23 075 18 730 4 345
Професионален бакалавър 727 272 455
Бакалавър 15 441 12 677 2 764
Магистър 6 907 5 781 1 126
Жени 29 448 24 371 5 077
Професионален бакалавър 530 164 366
Бакалавър 15 444 12 400 3 044
Магистър 13 474 11 807 1 667
Дистанционна форма на обучение 9 488 6 056 3 432
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 6 022 3 323 2 699
Магистър 3 466 2 733 733
Мъже 3 513 2 110 1 403
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 2 381 1 214 1 167
Магистър 1 132 896 236
Жени 5 975 3 946 2 029
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 3 641 2 109 1 532
Магистър 2 334 1 837 497
26.04.2021