Премини към основното съдържание

Снабденост на домакинствата със стоки за дълготрайна употреба


СНАБДЕНОСТ НА ДОМАКИНСТВАТА СЪС СТОКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(Проценти)
Относителен дял на домакинствата притежаващи: Общо В градовете В селата
Телевизори 99.3 99.4 98.9
Видео-системи 7.4 8.4 4.6
Компютри 54.8 62.3 32.3
Интернет връзка 75.3 82.0 54.9
Автоматична перална машина 97.3 98.6 93.1
Миялна машина 22.6 27.4 8.1
Хладилници, фризери 99.2 99.5 98.3
Мобилни телефони 98.0 98.7 95.8
Стационарни телефони 8.5 8.4 8.9
Климатици 61.0 68.2 39.0
Лек автомобил 57.7 60.9 48.0
18.04.2024