Премини към основното съдържание

Жилищни условия на домакинствата


ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Проценти)
Относителен дял на домакинствата с: Общо В градовете В селата
Водопровод 99.3 99.8 97.9
Канализация 83.5 96.7 43.7
Електричество 99.7 99.8 99.5
Централно отопление 20.5 27.2 0.3
Тоалетна вътре в жилището 93.6 98.1 80.0
Баня вътре в жилището 95.9 98.4 88.5
15.04.2021