Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: HH_3.1.2.xls

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СРЕДНО НА ЛИЦЕ ОТ ДОМАКИНСТВО ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 И 2022 ГОДИНА
Продукти Четвърто тримесечие 2021 Четвърто тримесечие 2022
Хляб и тестени изделия - кг 19.6 18.9
Месо - кг 10.1 9.6
Месни произведения  - кг 3.9 4.1
Мляко прясно - л 4.8 4.7
Мляко кисело - кг 6.9 6.9
Сирене - кг 3.0 3.0
Яйца - бр. 40 39
Олио - л 3.0 2.7
Плодове (пресни и замразени) - кг 13.3 12.8
Зеленчуци (пресни и замразени) - кг 16.6 17.1
Фасул, зрял - кг 1.1 1.1
Картофи - кг 7.1 6.9
Захар - кг 1.7 1.6
16.02.2023